Indienen voorstellen Milieulijst 2013 nog steeds mogelijk

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Agentschap NL

Voorstellen voor de nieuwe Milieulijst van 2013 kunnen tot 1 september 2012 door het bedrijfsleven worden ingediend. Op de Milieulijst staan jaarlijks zo’n 350 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen waarin ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de MIA\Vamil-regeling. Agentschap NL past de Milieulijst jaarlijks aan.

Indienen voorstellen Milieulijst 2013 nog steeds mogelijk

Elk jaar wordt de Milieulijst geactualiseerd aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. Iedereen kan gewenste aanpassingen voor de Milieulijst doorgeven aan Agentschap NL. Bijvoorbeeld innovatieve milieutechnieken om de marktintroductie van die techniek te versnellen De voorstellen worden getoetst aan een aantal criteria. Zo is MIA\Vamil-voordeel niet bedoeld voor technieken die zichzelf in korte tijd terugverdienen, binnen Europa is afgesproken dat het MIA\Vamil – voordeel toegestaan is bij een terugverdientijd van vijf jaar of langer.

Meer voordeel voor oplossen actuele milieuproblemen

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft een aantal milieuproblemen tot beleidsspeerpunt gemaakt. Technieken die gerelateerd zijn aan beleidsspeerpunten, zoals duurzaam gebruik van grondstoffen, maken meer kans de Milieulijst te halen dan andere technieken. Bovendien kan er op deze technieken een hoger voordeel worden verkregen. Ook technieken die gericht zijn op de topsectoren, zoals geformuleerd voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) hebben een streepje voor.

MIA

Via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) kunnen bedrijven de fiscale winst verlagen. Tot 36 procent van de kosten van de milieu-investering mogen zij in mindering brengen op de fiscale winst.

Vamil

Met de Vamil kunnen bedrijven 75 procent van een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door sneller afschrijven vermindert de fiscale winst en betalen bedrijven minder belasting in dat jaar. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op.

Voorstel indienen

Voorstellen voor de Milieulijst kunnen worden ingediend tot 1 september 2012 bij Agentschap NL. Voor uitleg hierover is een uitgebreid stappenplan opgesteld. Voor vragen over de MIA\Vamil en de Milieulijst kunt u contact opnemen met de helpdesk via telefoonnummer 088  602 54 80.

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!