Industrie kan € 2,2 miljard aan energiebesparing benutten

  • Innovatie & MVO
  • Bron: RVO

Energie-efficiency in de industrie is in potentie zeer groot. In Nederland alleen al liggen hiervoor plannen met een totale investeringsomvang van € 2,2 miljard. Een omvang die omgerekend kan leiden tot een emissie reductie van maar liefst 13 miljoen ton CO2.

Industrie kan € 2,2 miljard aan energiebesparing benutten

Helaas kunnen deze plannen tot op heden echter nauwelijks worden verzilverd. Dat staat in het recente rapport 'Onderzoeksrapport A Model Approach to Finance Industrial Energy Efficiency Projects'. Tijd voor de industrie, financiers en technologieleveranciers om de juiste financieringsconstructies op te zetten, zo adviseren de onderzoekers.

Onzekerheid

In het Onderzoeksrapport zoals hierboven genoemd analyseerden onderzoekers de voorgenomen energiemaatregelen van circa 1000 bedrijven voor de periode 2017 tot 2020. Hieruit konden zij opmaken dat veel investeringen onzeker zijn of niet worden uitgevoerd. Iets wat volgens hen te danken valt aan een gebrek aan investeringsruimte, handhaving, regie, kennis of passende financieringsconstructies.

Onbenutte kansen

Door de onbenutte investeringen blijven veel kansen liggen. Onder meer om de uitstoot van CO2 te verminderen. Industriële energie-efficiency is volgens de onderzoekers zeer rendabel. Zo hebben de voorgenomen energiemaatregelen viermaal meer effect dan een groot offshore windpark - op het verminderen van fossiel energie verbruik per euro offshore wind. Daarnaast biedt de investeringsomvang van € 2,2 miljard economische kansen. Niet alleen voor de industrie. Financiers vinden een interessante belegging, technologieleveranciers een grote afzetmarkt.

Aanbevelingen onderzoek

Naast op- en aanmerkingen op de huidige gang van zaken staan er in het rapport ook aanbevelingen waardoor de industrie de besparingen vanaf nu wél kan gaan realiseren. Om te beginnen adviseren de onderzoekers andere financieringsinstrumenten in te zetten voor de technologieleveranciers om het marktpotentieel aan besparingsmaatregelen te vergroten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fonds om projecten gebundeld te financieren. Hiervoor zou een uniforme methodiek ontwikkeld moeten worden door de industrie, institutionele beleggers en technologiebedrijven. Zo’n platform brengt de vraag van de industrie en het aanbod van financiers en technologieleveranciers samen. Bijvoorbeeld rond restwarmte-uitwisseling en interne procesverbeteringen met hoogwaardige technologieën.

Ten tweede kan de industrie haar verplichtingen nakomen door energy efficiency projecten uit te besteden aan Energy Service Companies (ESCO’s). Deze bedrijven, voornamelijk in Italië uitgegroeid tot sector, zijn al 10 jaar succesvol met project ontwikkeling, financiering en energieprestatie contracten voor industriële bedrijven. Met ESCo’s drukken investeringen niet op de balans van deze bedrijven.

De onderzoekers adviseren ten derde dat de overheid de wet milieubeheer beter moet handhaven en prioriteit moet geven aan implementatie van het ISO 50001 energie management systeem.

Onderzoeksrapport

RVO.nl deed onderzoek naar de potentie van industriële energie-efficiency. Dit gebeurde op initiatief van branchevereniging FME en in samenwerking met TKI Energie & Industrie.

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!