Industrieterrein Moerdijk start test met E-nose netwerk

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Havenschap Moerdijk

Op en rond het industrieterrein Moerdijk en het Hollands Diep is in 2013 een proefproject gestart met de plaatsing van 27 elektronische neuzen. Het project loopt tot 1 januari 2015.

Industrieterrein Moerdijk start test met E-nose netwerk

Een elektronische neus (e-nose) is een geavanceerd instrument met vier sensoren die reageert op veranderingen in de luchtsamenstelling. De neuzen hebben een g.s.m. verbinding met een centrale server. De scores van de neuzen kunnen o.a. worden afgelezen van een digitale kaart van het gebied.

Wat doet een e-nose?

De e-noses brengen onmiddellijk (real-time) veranderingen in de luchtkwaliteit in beeld, maar meten geen absolute waarden voor bepaalde stoffen. Met het e-nose netwerk worden enkele doelen nagestreefd. In de eerste plaats gaat het om het verkrijgen van extra informatie  voor het opsporen of uitsluiten van bronnen voor koolwaterstoffen zoals benzeen. Tevens dient het als hulpmiddel bij onderzoek van geurklachten en als early-warningsysteem bij veranderingen in de luchtsamenstelling.

Het e-nose netwerk is een lerend systeem, dat moet worden ingeregeld. Het systeem moet worden gevuld met gegevens over stoffen en geuren die op en rond het industrieterrein voorkomen. Ook worden op grond van ervaringen en analyses signaalniveau’s ingesteld. Bij overschrijding van een ingesteld niveau, gaat automatisch een signaal naar de klachtendienstmedewerker en eventueel andere deelnemende instanties. De medewerker van de klachtendienst  zorgt dat zonodig onderzoek wordt uitgevoerd. De deelnemende organisaties kunnen op grond van de e-nose signalen direct zelf maatregelen treffen.

De e-noses worden in Moerdijk toegepast in combinatie met de bestaande vaste meetstations. Met deze vaste meetstations kunnen met enige vertraging absolute meetwaarden worden afgelezen.

Deelnemers aan het netwerk

Aan het e-nose project nemen zeven instanties deel, die een financiële bijdrage leveren: De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Moerdijk en Strijen, Shell, ATM, Rijkswaterstaat en het Havenschap Moerdijk. Het project wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) in samenwerking met de leverancier van de e-noses. Voor de afloop van de proefperiode wordt het project geëvalueerd en zal besluitvorming plaatsvinden of en op welke wijze het e-nose netwerk zal worden gecontinueerd.

Meer informatie over PORT OF MOERDIJK:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!