Informatieavond over bedrijfskavels op Beekzicht in Zundert

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: REWIN

Op woensdag 20 oktober 2010 houdt de gemeente Zundert van 19.30 tot 21.30 uur in Het Wapen van Zundert aan de Katerstraat een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde ondernemers voor het nieuwe bedrijventerrein Beekzicht.

Informatieavond over bedrijfskavels op Beekzicht in Zundert

Uitgifte is, na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure en het afronden van de benodigde grondverwervingen, vooralsnog voorzien voor eind 2011.

 Het programma luidt als volgt:

19.30 uur:           Start programma met openingswoord wethouder Willemijn van Hees

19.40 uur:           Projectleider Michel Simons blikt terug en vertelt over de bestemmingsplanprocedure en milieuzonering.

                               Aansluitend gelegenheid  voor vragen.

19.55 uur:           Bedrijfscontactfunctionaris Lisette Flintrop geeft uitleg over de uitgifte- en selectiecriteria.

                               Aansluitend gelegenheid voor vragen.

20.10 uur:           Start vrije rondloop en beantwoording vragen door medewerkers gemeente bij informatiepanelen.

21.30 uur:           Einde

 

De avond is niet uitsluitend bedoeld voor ondernemers uit de gemeente Zundert en staat dus ook open voor ondernemers uit de regio. Wel zal er bij de toekenning van kavels gewerkt worden met uitgifteselectiecriteria waarbij economische binding als criterium extra punten oplevert.

 Het nieuwe bedrijventerrein met een grootte van 5,7 ha netto is bedoeld voor bedrijven gelieerd aan de bouwsector, groothandel en kleinschalige productie en voor bedrijven die vallen in de milieucategorieën 2 en 3.1.

Voor aanmelden en nadere informatie via de digitale nieuwsbrief Beekzicht, kijk op http://www.zundert.nl/ > ruimtelijke projecten > bedrijventerrein Beekzicht.
 
 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!