Informatieplicht zet ondernemers aan tot energie besparen

  • Innovatie & MVO
  • Bron: RVO

De informatieplicht energiebesparing, die sinds 1 juli 2019 geldt, heeft een impuls aan energiebesparing gegeven bij bedrijven en instellingen.

Informatieplicht zet ondernemers aan tot energie besparen

Ruim 44.000 bedrijfslocaties hebben inmiddels gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd en welke nog op de planning staan. Dat deden ze in het eLoket van RVO.nl.

De informatieplicht biedt gemeenten en omgevingsdiensten meer inzicht in de energiebesparende maatregelen die bedrijven nemen. Daardoor kunnen zij hier effectiever toezicht op houden. Bedrijven met een auditplicht onder de Energie Efficiëntie Richtlijn (EED) hadden tot en met 5 december 2019 uitstel van de informatieplicht energiebesparing.

Meer dan 50% van de maatregelen uitgevoerd

Op dit moment hebben ruim 44.000 bedrijfslocaties hun rapportages ingediend. Uit deze rapportages blijkt dat meer dan de helft van de toepasselijke energiebesparende maatregelen al volledig is doorgevoerd. Circa 15% van de toepasselijke erkende maatregelen moeten de bedrijven nog uitvoeren. De meest uitgevoerde maatregelen zijn het aanbrengen van ledverlichting en het isoleren van spouwmuren. Bedrijven die nog niet hebben gerapporteerd, zullen door hun bevoegd gezag (gemeente) worden aangesproken en riskeren uiteindelijk een dwangsom.

Energiebesparingsplicht en informatieplicht

In het Activiteitenbesluit milieubeheer is opgenomen dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Daarnaast is sinds 1 juli 2019 ook de informatieplicht energiebesparing van kracht. Deze verplichting geldt voor bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruiken. Zij moeten rapporteren over hun energieverbruik en de energiebesparende maatregelen die ze hebben uitgevoerd.

Extra aandacht voor energiebesparingseisen

In het laatste jaar van het Energieakkoord, dat in 2020 overgaat in het Klimaatakkoord, zal de overheid extra aandacht besteden aan de energiebesparingseisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Momenteel wordt met MKB-Nederland onderzocht hoe bedrijven ondersteund kunnen worden bij het uitvoeren van de maatregelen. Ook de gemeenten en omgevingsdiensten krijgen extra ondersteuning om bedrijven te stimuleren om (alsnog) te voldoen aan de informatie- en energiebesparingsplicht. In de Klimaat- en Energieverkenning 2019 wordt geraamd dat de extra inzet op de energiebesparingsplicht kan leiden tot een besparing van 9,7 petajoule eind 2020.

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!