Informatieve en uitdagende bijeenkomst 'Kansen in de Aerospace markt’

Op woensdag 29 augustus jl. was er rondom het thema 'Kansen in de Aerospace markt' wederom een succesvolle bijeenkomst op Gate2 in Rijen, met ca. 25 deelnemers . Meer specifiek is ingegaan op de kansen voor de rubber- en kunstofindustrie.

Informatieve en uitdagende bijeenkomst 'Kansen in de Aerospace markt’

De bijeenkomst werd dan ook georganiseerd door het Aerospace & Maintenance House van Midpoint Brabant in samenwerking met NRK (federatie voor de Nederlandse Rubber - en Kunststofindustrie) en het DPI Value Center (Stichting van het Dutch Polymer Institute dat ondernemers helpt met innovaties met kunststoffen).

Inhoudelijk is de bijeenkomst voorbereid en begeleid door Berenschot. Joost Krebbekx van Berenschot presenteerde de trends en ontwikkelingen in de markt, gevolgd door een inspirerende presentatie van Jos Lobee van het DPI Value Center over het gebruik van kunststoffen in de vliegtuigbouw en een verhelderend verhaal van Edwin van Herpt van Fokker Landing Gear over de specifieke eisen en werkwijze in de aerospace markt.

Waardevolle kennis

Vervolgens kwamen de kennisinstellingen TU Delft en NLR aan het woord. Jos Sinke van de TU Delft en Michel van Ierland van het NLR maakten duidelijk dat beide instellingen niet alleen zeer interessante kennis aan het ontwikkelen zijn, maar voor bedrijven ook al waardevolle kennis op de plank hebben liggen. Jos Sinke benadrukt dat de drempel richting kennisinstellingen wellicht als hoog wordt ervaren, maar dat deze in praktijk erg laag is. "Ook voor MKB bedrijven staat de deur open, is er veel kennis van de plank beschikbaar en bieden we interessante faciliteiten", aldus Sinke.

Alle experts benadrukken twee aspecten van de aerospace markt. Allereerst vraagt het een lange adem en bewuste keuze voor een product-mark-combinatie en bijbehorende strategie om succesvol te worden in deze markt. Tegelijkertijd biedt deze markt lange termijn stabiliteit en gezonde marges.

Visiedocument

Dit inzicht strookt volledig met de inzet van de ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in Midden-Brabant, die de krachten hebben gebundeld via het Aerospace & Maintenance Programma Midden-Brabant. Het visiedocument dat ten grondslag heeft gelegen aan dit programma heeft dan ook de subtitel: 'lange adem, duurzame werkgelegenheid en hoogwaardige maatschappelijke bedrijvigheid'.

Dat is exact de inzet waarop de organisatoren van de bijeenkomst willen aansturen via follow-up acties, gericht op het zo goed mogelijk faciliteren van ondernemerschap in de Aerospace markt. Mocht u geïnspireerd zijn door de bijeenkomst en kansen zien, of nog vragen hebben naar aanleiding van de presentaties, neem dan contact op met:

Paul van Kempen,
Programma Manager Aerospace & Maintenance House
paulvankempen@midpointbrabant.nl

Meer informatie over Midpoint Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!