'Infrapool' een win-win-win-situatie voor aannemer, werkzoekende en overheden

Faruk uit West-China werkt aan de aanleg van een fietspad nabij Kamperland en Daniel uit Eritrea assisteert stratenmakers. Beide werken zij voor aannemers die hun opdracht hebben gekregen onder de voorwaarde dat ze ook arbeidskrachten voor deze klus in dienst namen, die anders een uitkering zouden krijgen.

'Infrapool' een win-win-win-situatie voor aannemer, werkzoekende en overheden

Een win-win-win-situatie. De aannemer vindt personeel door bemiddeling van de gemeente, de werkzoekende voelt zich bevoorrecht omdat hij liever werkt dan thuiszit en de overheden zijn blij omdat er minder uitkeringen verstrekt worden. Een rooskleurige situatie: makkelijk en overzichtelijk. De praktijk is echter een stuk weerbarstiger. Vaak duren klussen zoals die van Faruk en Daniel maar hooguit enkele maanden en zijn geschikte kandidaten lastig 'in te plannnen'.

Infrapool

Om ervoor te zorgen dat deze vorm van social return on investment in de infrastructuursector structureler wordt toegepast, hebben de sector en de aanbestedende partijen in Zeeland (dertien gemeenten ,de provincie en het waterschap) in 2016 de handen ineengeslagen en de Arbeidspool Zeeland-werkt Infra opgericht, kortweg de Infrapool genoemd. Deze pool zorgt ervoor dat social return-medewerkers twee jaar lang aan de slag kunnen blijven. Iets wat mogelijk is door enerzijds alle Zeeuwse social return-verplichtingen in deze sector en anderzijds alle geschikte kandidaten te inventariseren, zodat overzicht ontstaat. Op die manier kan een social return-medewerker na afronding van een werk meteen bij de volgende klus worden geplaatst. 

Evenwicht in vraag en aanbod

Danniëlla Daamen van het gemeentelijk samenwerkingsverband GR de Bevelanden heeft op het snijvlak van vraag en aanbod een coördinerende rol in de Infrapool. Ze constateert dat na een oriëntatiefase de Infrapool nu pas echt begint: “Er worden voortdurend geschikte kandidaten aangemeld. We hebben er nu ongeveer vijftien, die direct of binnen afzienbare tijd inzetbaar zijn. En er zijn komend halfjaar vijftien tot twintig klussen, waarbij ze aan de slag kunnen. Er ontstaat nu evenwicht tussen de vraag náár en het aanbod ván geschikte arbeidskrachten. Zo begint het echt op een pool te lijken, waarvan door meerdere aannemers tegelijkertijd gebruik gemaakt kan worden.”

Gemotiveerde jongens

De werknemers in de Infrapool zijn mensen die enige tijd een uitkering ontvangen en vanuit die situatie via de pool opnieuw kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. Gemeenten en UWV melden deze kandidaten aan. De kandidaten zijn over het algemeen niet- of anders geschoold, maar hebben twee weken training achter de rug, waarin ze de basisvaardigheden van de grondwerker en stratenmaker hebben geleerd. Tijdens hun twee jaar in de pool worden ze vanuit de Infrapool begeleid door een werkcoach, die helpt als er onverhoopt problemen zijn, maar er vooral voor zorgt dat die niet ontstaan.

Zo komen we terug bij Daniel uit Eritrea, ongeschoold maar gemotiveerd. Hij moet nog op voor zijn inburgeringsexamen, maar Daniel gaat liever aan het werk dan thuis te zitten wachten tot ‘het papierwerk’ in orde is. Dat is helemaal in de lijn van de Infrapool: zo snel mogelijk de introductie volgen en zo snel mogelijk daarna aan het werk. Dat bestaat voor Daniel nu uit het ondersteunen van stratenmakers bij verschillende aannemers door onder meer voor de aanvoer van zand en stenen te zorgen.

En dan is er Faruk, als Oeigoer gevlucht uit Turkmenistan in West-China. Daar volgde hij een archeologische opleiding en nu draagt hij zijn steentje bij aan het langverwachte fietspad langs de Ruiterplaatweg op Noord-Beveland. Hij checkt kabels en leidingen voor de shovel uit, regelt het verkeer en loopt met de trilplaat. Johnny, zijn voorman van aannemer Hoondert, is blij met hem: “Faruk pakt alles aan en is heel leergierig. Hij ligt goed in de groep en speciaal voor hem praten ze bij de schaft wat minder Zeeuws.”

Een schreeuwend tekort

Daniel en Faruk, twee vluchtelingen op weg naar een ingeburgerd Nederlands leven. Ze zijn in de Infrapool niet de enige statushouders. Een minderheid van de kandidaten is van Nederlandse origine, omdat de meeste Nederlanders voor hoger gekwalificeerd werk gaan en daar de papieren ook voor hebben. De aannemers maakt het niet veel uit, als ze maar gemotiveerd personeel hebben voor het basiswerk, zeker nu de economie aantrekt en er plenty werk is. “Er is een schreeuwend tekort aan dit soort jongens,” zegt de voorman van Hoondert. De Infrapool voorziet erin.

Meer informatie over Aan de slag in Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!