INK onderscheiding ****(2011) uitgereikt aan netwerk van Kamers van Koophandel

  • Zakelijke dienstverlening

De INK-onderscheiding**** is op 7 juli 2011 uitgereikt aan het Netwerk Kamers van Koophandel. Deze INK-onderscheiding wordt uitgereikt, omdat het Netwerk Kamers van Koophandel heeft aangetoond dat zij de klant, de ondernemer, daadwerkelijk centraal stelt, aldus het INK.

INK onderscheiding ****(2011) uitgereikt aan netwerk van Kamers van Koophandel

Ondernemer centraal
Directeur Rinke Zonneveld van het Ondernemerschap ministerie EL&I is tevreden: "Het feit dat het netwerk van de Kamer van Koophandel vandaag de INK-onderscheiding heeft gekregen is het bewijs dat zij de ondernemer steeds centraler stelt in de dienstverlening." Ook Ruud Stassen, directeur INK is content, "Met de INK-onderscheiding is het Netwerk Kamers van Koophandel met haar bedrijfsvoering en dienstverlening een goed voorbeeld voor andere overheidsorganisaties," Enkele bevindingen uit het auditrapport: Het Netwerk Kamers van Koophandel heeft zich goed op zijn stakeholders georiënteerd. Deze oriëntatie is benut bij het formuleren van een strategische koers.

Enkele bevindingen uit het auditrapport:
• Het Netwerk Kamers van Koophandel heeft zich goed op zijn stakeholders georiënteerd. Deze oriëntatie is benut bij het formuleren van een strategische koers.
• Vraaggericht denken is concreet vertaald in onder andere het assortiments- en kanalenbeleid.
• Het Netwerk Kamers van Koophandel heeft duidelijke merkwaarden geformuleerd en deze doorvertaald in onder andere competentie-ontwikkeling van medewerkers.
• De (basis)beheersing van processen is goed georganiseerd en er bestaat een enthousiaste verbetercultuur.
• Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn -ondanks een relatief complexe netwerkomgeving- in een duidelijke structuur georganiseerd.

Onlangs verwierven de Kamers van Koophandel ook al het zogeheten Bewijs van Goede Dienst. Dit certificaat, uitgereikt door het ministerie van EL&I, geeft aan dat de dienstverlening van de Kamer van Koophandel voldoet aan tal van kwaliteitseisen die klanten stellen. Alleen organisaties die gericht werken aan kostenbesparing, vermindering van administratieve lasten en hogere klantentevredenheid komen in aanmerking voor dit Bewijs van Goede Dienst. De Kamer van Koophandel is vooral succesvol in het verminderen van administratieve lasten voor ondernemers.

Trots
"Het steeds weer verder verbeteren van de bedrijfsvoering, en daarmee het verbeteren van onze dienstverlening aan ondernemers, is een continue uitdaging," aldus Martin van Eijl, algemeen directeur Kamer van Koophandel Nederland. "Wij zien onze inzet om de Kamers van Koophandel goed voor te bereiden op de toekomst met deze INK-onderscheiding bevestigd. Onze medewerkers zijn bijzonder trots op deze erkenning. Dagelijks zetten zij zich in om de ondernemer, óók in de regio, met vragen verder te helpen. De INK-onderscheiding onderstreept dat door hun inspanningen ondernemers die een beroep doen op onze dienstverlening op een efficiënte en effectieve wijze worden geholpen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!