Inloopbijeenkomst over Regionaal Bedrijventerrein Werkendam

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Werkendam

Op donderdag 23 januari vindt van 16.30 tot 19.30 uur in het gemeentehuis van Werkendam een inloopbijeenkomst plaats over het voorontwerpbestemmingsplan voor de eerste fase van het Regionale Bedrijventerrein Werkendam.

Inloopbijeenkomst over Regionaal Bedrijventerrein Werkendam

Dat bedrijventerrein is gesitueerd ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein (Bruine Kilhaven IV en V) tussen Draepkilweg en Grote Waardweg te Werkendam. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de eerste fase die ongeveer 20 hectare beslaat. In dit kader is ook een stedenbouwkundig plan opgesteld met een indicatie voor de verkaveling van het terrein.

Voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 17 januari tot en met 31 januari 2014 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis en is te raadplegen via de gemeentelijke website.

Gedurende deze periode heeft u de mogelijkheid een inspraakreactie over het plan kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 16 te Werkendam.

Tijdens de inloopbijeenkomst vindt geen centrale presentatie plaats. U kunt binnenlopen wanneer u dat wenst om het plan te bekijken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!