Innovatie belangrijk voor banenbehoud

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Kennissite MKB

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven waar innovatie een belangrijke rol speelt hogere overlevingskansen hebben.

Innovatie belangrijk voor banenbehoud

Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Panteia/EIM en de Universiteit van Huelva.

In de huidige financiële en economische crisis is het van het grootste belang dat bestaande banen behouden blijven, om zodoende de negatieve gevolgen van de crisis beperkt te houden. In dit kader is het cruciaal dat bedrijven met personeel kunnen overleven, zodat de werkgelegenheid in die bedrijven behouden blijft.

Het onderzoek richt zich op het verklaren van overlevingskansen van werkgevers (ondernemers van MKB-bedrijven met personeel) in Europa. Hierbij concentreert het onderzoek zich vooral op de technologische omgeving van bedrijven met personeel, in verschillende landen. In landen met een meer geavanceerde technologische omgeving (economieën waar meer innovatie plaatsvindt) wordt meer technologische kennis gegenereerd, door kennis-spillover kunnen bedrijven hier weer van profiteren.

Daarnaast zijn er in technologisch geavanceerde economieën meer kansen om innovatieve ideeën te exploiteren in nieuwe (niche)markten. Tenslotte is het aannemelijk dat individuen met beperkte ondernemerskwaliteiten (en daarom lagere overlevingskansen) eerder afgeschrikt worden om ondernemer te worden, omdat het voor hen in een technologisch geavanceerde omgeving (nog) moeilijker is om te overleven dan in een niet-innovatieve omgeving.

Alle drie deze kenmerken van een geavanceerde technologische omgeving bevorderen in theorie de overlevingskansen van bedrijven, hetgeen zou impliceren dat innovatiebeleid positief kan bijdragen aan het concurrentievermogen van bedrijven en daarmee aan het behoud van banen. In het onderzoek wordt empirisch onderzocht of in de praktijk overlevingskansen ook daadwerkelijk hoger zijn in meer geavanceerde technologische omgevingen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!