Innovatie, dé kracht van studentbedrijven

Omdat ondernemerschap belangrijk is voor de economie heeft de overheid al jaren ingezet op het stimuleren hiervan in het onderwijs. Dit resulteerde in de totstandkoming van eigen ondernemingen bij verschillende studieonderdelen. Uit onderzoek blijkt dat innovatie dé kracht is van deze studentbedrijven.

Samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA), daarnaast met medewerking van de Universiteit van Amsterdam en van de Hogeschool de Kunsten in Utrecht, heeft Panteia onderzoek uitgevoerd naar het fenomeen ‘studentbedrijf’. Wat leveren deze bedrijven op?

Studentbedrijven zijn innovatie gericht

Studentbedrijven zijn innovatief: 96% van de ondervraagde bedrijven zeggen dat zij werken aan een nieuwe product-markt-combinatie (pmc), een innovatie en/of een uniek en onderscheidend product. Van deze studentbedrijven heeft intussen 57% omzet gerealiseerd maar ook 30% heeft het bedrijf gestaakt. Ongeveer 14% van de studentbedrijven van de studie ‘minor ondernemerschap’ aan de HvA is na een aantal jaar nog steeds actief. Een belangrijke meerwaarde van ondernemers is dat zij innovatief zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat dit dé kracht is van de studentbedrijven. Ruim 30% heeft een nieuwe dienst of dienstenconcept ontwikkeld, 23% een creatief kunstzinnig product en 20% een nieuw product. Iets minder dan een kwart tracht een bestaand product of een bestaande dienst te vermarkten. Daarbij komt dat studenten leren wat ondernemerschap is. Dit is van waarde voor de toekomst. In totaal denkt ruim de helft van de deelnemende studenten aan continuering van het ondernemerschap in welke vorm dan ook.

Betere randvoorwaarden nodig voor meer succesvolle studentbedrijven

In de studie wordt ook nader ingegaan op de belangrijkste knelpunten en kritische factoren die het succes van het studentbedrijf bepalen. Zo blijkt dat sprake is van een spanningsveld tussen het afronden van de studie en het succesvol ‘runnen’ van een bedrijf.

De belangrijkste knelpunten en kritische factoren liggen bij het bedenken en ontwikkelen van een goed idee met marktpotentie en bij het formeren van een gemotiveerd team met een goede samenwerking en taakverdeling. Soms is de minor te kort om een succesvol bedrijf neer te zetten. De studie wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen voor het scheppen van de randvoorwaarden voor succesvol studentondernemerschap. Het kan de basis zijn voor meer succesvolle studentbedrijven.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!