Innovatie- en investeringsfonds Gelderland maakt vliegende start

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Provincie Gelderland

Provinciale Staten hebben in het coalitieakkoord 'Uitdagend Gelderland' 100 miljoen euro gereserveerd om het Gelders bedrijfsleven te stimuleren.

Innovatie- en investeringsfonds Gelderland maakt vliegende start

Voor de eerste fase is hiervoor 10 miljoen euro vrijgemaakt en ondergebracht in het Innovatie- & Investeringsfonds Gelderland (IIG). IIG investeert risicodragend en marktconform. De provincie en PPM Oost NV hebben de uitvoering hiervan nu vastgelegd in een beheerovereenkomst.

Het innovatiegedeelte richt zich op de financiering van innovatieve projecten van Gelderse MKB- bedrijven, die actief zijn in de topsectoren Food, Health en Energie- en Milieutechnologie. Innovatieprojecten in de cross-over-verbindingen tussen de topsectoren en de maak- en de creatieve industrie kunnen ook een beroep doen op dit fonds.

Energie

Een ander deel van het fonds richt zich op financiering van projecten die rechtstreeks een bijdrage leveren aan energiebesparing, de toepassing van duurzame energie en efficiencyverhoging van fossiele energie.

PPM OOst

Het IIG wordt beheerd door PPM Oost. 'Vanaf het moment dat de provincie heeft aangegeven dat PPM Oost het fonds gaat beheren, hebben zich al veel ondernemers met interessante plannen bij ons gemeld', aldus Marius Prins, directeur van PPM Oost. Hij gaat ervan uit dat de 10 miljoen euro op korte termijn volledig geïnvesteerd gaat worden.

Belangrijke motor

Annemieke Traag: 'Het MKB is een belangrijke motor voor de Gelderse economie. Met deze innovatieregeling willen wij het MKB in Gelderland ondersteunen bij hun innovatieinspanningen'.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!