Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Oost NV

Het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland richt zich op de financiering van innovatieve projecten van Gelderse MKB-bedrijven, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden food, health, energie- en milieutechnologie.

Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland

Ook innovatieprojecten uit de maak- en de creatieve industrie kunnen een beroep doen op het fonds. Voorkeur krijgen die innovatietrajecten waarin meerdere partijen met elkaar samenwerken. Eén van de overige voorwaarden is, dat een private investeerder onder gelijke voorwaarden en condities met IIG mee investeert.

Daarnaast is het fonds ook bedoeld voor Nederlandse bedrijven met Gelderse projecten

  • die met bewezen duurzame energietechnologieën op korte termijn een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie doelstellingen van de provincie Gelderland;
  • én die gericht zijn op energiebesparing, de toepassing van duurzame energie en verdere efficiencyverhoging bij de toepassing van fossiele energie, zoals bijvoorbeeld energieopslag en de inzet van warmte en kracht;
  • én waarvan het te verwachte rendement niet opweegt tegen de niet-technische risico’s.

Fondsbeheer

PPM Oost (Participatiemaatschappij Oost Nederland NV) is verantwoordelijk voor de uitvoering en beheer van Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (IIG) van de provincie Gelderland.

In het Coalitieakkoord 2011-2015 is opgenomen dat het Gelders bestuur minder subsidies wil verstrekken en meer kiest voor een eigentijds, revolverend financieel instrument. De Provinciale Staten van Gelderland hebben  € 100 miljoen gereserveerd voor innovatie, breedband, energietransitie en cultuur(historie). In eerste instantie is voor innovatie € 10 miljoen beschikbaar gesteld via IIG.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!