Innovatie Grond-, Weg- en Waterbouw ondersteund door site

  • Innovatie & MVO
  • Bron: TNO

Om innovatie in de grond-, weg-, en waterbouw te versnellen, te vergroten en te ondersteunen is de site Snellerinnoveren.nl gelanceerd.

Innovatie Grond-, Weg- en Waterbouw ondersteund door site

Snellerinnoveren.nl is een ‘learning community’ voor professionals uit de Grond-, Weg- en Waterbouw waar men kennis vindt over hoe men zes generieke belemmeringen voor innovatie in de sector het hoofd kan bieden. TNO is vanuit het netwerk Deltatechnologie mede-initiatiefnemer van de website. Doel ervan is bij te dragen aan vergroting van het innoverend vermogen van de sector die van oudsher van groot economisch belang is voor Nederland.

Mike Duijn, TNO: "Snellerinnoveren.nl beoogt het uitvoeren van innovatieprojecten te vergemakkelijken. Juist in tijden waarin de middelen schaars zijn is het van belang voort te bouwen op reeds ontwikkelde kennis in Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Zoals ook aangehaald in het Topsectorenbeleid, is het van belang om het innoverend vermogen van deze sector verder te vergroten en een grote bijdrage te blijven leveren aan de economische welvaart van Nederland. Grond-, Weg- en Waterbouw is een krachtig exportproduct."

Zes innovatiebelemmeringen

Duijn: "Innoveren in de Grond-, Weg- en Waterbouw is geen gemakkelijke zaak vanwege de veelal grote belangen en financiële middelen die ermee gemoeid zijn. Dit leidt vaak tot frustraties bij professionals uit overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten (in het Topsectorenbeleid de Gouden Driehoek genaamd)."

Op basis van ervaringen met innovatieprojecten in de sector zijn zes zogenaamde ‘generieke belemmeringen’ gedefinieerd die steeds aan de orde blijken:

  • risicomijdend gedrag
  • knellende wet- en regelgeving,
  • ontbrekende competenties en versnipperde kennis,
  • geen oog voor terugverdienmodellen,
  • te weinig urgentie en
  • gebrek aan experimenteerruimte.

"Een voorbeeld van een project waarbij al deze belemmeringen zijn overwonnen is de zogenaamde Zandmotor: het versterken van de Zuid-Hollandse kust door middel van grootschalige zandsuppletie. Voor elk innovatief project zijn de oplossingen voor het overwinnen van de belemmeringen anders. Juist daarom is het project innovatief."

Innovatie als proces

Snellerinnoveren.nl is een initiatief van de werkgroep Innovatieversnelling van het Netwerk Deltatechnologie. Het biedt kennis over belemmeringen en ervaringen hoe deze weg te nemen. In de loop der jaren is vanuit deze werkgroep veel kennis en ervaring opgebouwd in het wegnemen van belemmeringen die innovatie in de weg staan.

Duijn: "TNO is vanaf het begin betrokken geweest bij het inventariseren van mogelijkheden om met de generieke belemmeringen in de sector om te gaan. Daarbij heeft TNO gestructureerd gewerkt aan het in beeld brengen van de ‘eigenaardigheden’ van (systeem)innovaties en de bijbehorende competenties (zie onder andere bijgaand de proefschriften van Mike Duijn en Roald Suurs). De kennis over innovatie als proces en als vaardigheid blijkt onmisbaar te zijn bij het leren wegnemen van belemmeringen."

Learning community

Wanneer een innovatieproject dreigt vast te lopen – maar ook bij de start van een project – kunnen professionals elkaar in de ‘learning community’ vinden en een beroep op elkaar doen. Aan de basis liggen enerzijds concrete cases uit de praktijk die innovatieprofessionals zelf aan de website toevoegen om de beschikbare kennis en ervaring verder uit te breiden.

Daarnaast maakt de werkgroep Innovatieversnelling ‘lessons learned’ toegankelijk via de website op basis van een evaluatie van twaalf projecten die op de Maatschappelijke Innovatie Agenda Water staan (MIA Water). TNO en de Universiteit Twente voeren deze evaluatie uit. Op termijn biedt de website mogelijk ook een trainingsgame voor innovatieprofessionals in de Grond-, Weg- en Waterbouw. Tygron, een bouwer van Serious Games, onderzoekt de mogelijkheden hiertoe. TNO is betrokken bij de begeleiding van dit vooronderzoek, in samenwerking met Deltares en het Corporate Innovatie Programma van Rijkswaterstaat.

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!