Innovatie in de technologische industrie

  • Technologie
  • Bron: FME-CWM

FME benadrukt het belang van innovatie in de technologische industrie in reactie op het onderzoek van het CBS naar het Nederlandse ondernemingsklimaat 2011.

Innovatie in de technologische industrie

Het CBS trekt in het onderzoek ‘Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers, 2011’ de conclusie dat Nederland achterop raakt met innovatie. Vooral de Nederlandse industrie zou het af laten weten en het gat met de koplopers, zoals de Verenigde Staten, zou groter worden.

Een kanttekening die FME plaatst bij de conclusie van het CBS is dat de bedrijvigheid van de Nederlandse economie anders is opgebouwd dan die van bijvoorbeeld de VS. Nederland heeft een relatief grote dienstensector en een kleine industriële sector. De technologische industrie – die onderdeel uitmaakt van de sector industrie – investeerde in 2010 bij benadering zo’n 2,5 miljard euro in R&D. Dit komt overeen met ongeveer de helft van de private R&D investeringen in Nederland.

De tweede opmerking is dat het belang van innovatie voor de technologische industrie evident is voor het innovatief vermogen van de Nederlandse economie en onze concurrentiepositie. FME is dan ook gelukkig met het door dit kabinet ingezette bedrijfslevenbeleid en de nadruk op topgebieden, waarin de technologische industrie een belangrijke rol in speelt.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!