Innovatie in de zorg; get inspired!

  • Farma & Zorg
  • Bron: Oost NV

Philadelphia Zorg, ’s Heeren Loo Zorggroep en Siza willen ondernemers inspireren op het gebied van innovatie in de zorg via Fieldlab gehandicaptenzorg. Op donderdag 26 november van 8.00 – 12.00 uur wordt voor de 3e keer een Inspiratieontbijt voor geïnteresseerde ondernemers georganiseerd.

Innovatie in de zorg; get inspired!

Het inspiratieontbijt vindt dit keer plaats in het Vierhuis, een gebouw van ‘s Heeren Loo in Apeldoorn aan de Laan van Groot Schuylenburg 91.

We gaan graag met onze ambassadeurs* en met u in gesprek over het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Hoe kunnen zij zelf, voor zover mogelijk, de invloed op hun eigen leven vergroten en daarmee meer regie voeren over hun kwaliteit van leven? Welke rol hebben de verschillende partijen om er samen voor te zorgen dat de zelfredzaamheid van deze cliënten wordt vergroot? Door samen te werken verwachten we tot inspirerende en innovatieve oplossingen te komen en dit doel te bereiken.

Netwerk Fieldlab Gehandicaptenzorg

Daarnaast geven we ondernemers graag de mogelijkheid om zich te verbinden met het netwerk Fieldlab Gehandicaptenzorg. Heeft u een innovatief idee, prototype of product dat de zelfredzaamheid vergroot van mensen met een beperking (EMB of NAH)? Neemt u dan contact met ons op of kom als bezoeker naar het inspiratieontbijt.

De bestuurders van Siza, Philadelphia Zorg, 's Heeren Loo Zorggroep onze partners heten u van harte welkom! Noteert u 26 november (08.00 – 12.00) alvast in uw agenda en meldt u hier aan. Voor meer informatie kunt contact opnemen met: Linde Trynes-Morcus, Programmamanager Fieldlab Gehandicaptenzorg.

*Onze ambassadeurs zijn: Kennisinstellingen, MKB, Provincie/Financiers, MKB-adviseurs, Zorg (NAH EMB) en cliënten.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!