Innovatie in het MKB mogelijk dankzij Innovatie Prestatie Contracten

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Health Valley

Een nieuwe ronde subsidiemogelijkheden via Innovatie Prestatie contracten (IPC) werd begin 2011 aangekondigd door AgentschapNL. Een IPC is een mooie gelegenheid uw innovatie mogelijk te maken met overheidsgeld. Het is echter geen vrijblijvende subsidie, in totaal was € 15 miljoen beschikbaar, Voor het verkrijgen worden strikte voorwaarden en heldere richtlijnen gegeven.

Innovatie in het MKB mogelijk dankzij Innovatie Prestatie Contracten

De aangevraagde subsidies van de eerste ronde zijn inmiddels toegekend aan 30 projecten. Criteria de gehanteerd werden zijn voornamelijk de mate van samenwerking, de mate van innovatie en de kwaliteit van de penvoerder. Eind dit jaar volgt een tweede ronde waarin aanvragen voor IPC’s kunnen worden ingediend. Het totaal bedrag dat beschikbaar zal komen is nog niet definitief vastgesteld, evenmin de definitieve datum van indiening.
 
IPC in het kort 
De IPC’s zijn vooral bedoeld om innovatie in het MKB mogelijk te maken. Als MKB’er kunt U in individuele of collectieve projecten deelnemen. In de collectieve projecten moet elk bedrijf minimaal voor 20% onderdeel uitmaken van de totale project omvang. Per bedrijf moet de omvang van het project minimaal € 30.000 en maximaal € 60.000 zijn. Daarvan wordt dan 50% uit de IPC subsidie betaald. Van het bedrag per bedrijf mag maximaal 40% bestaan uit eigen uren van activiteiten, het overige (60%) komt van out-of-the-pocket kosten en inkoop van werk van derden.
 
Bijzonder is dat elk innovatie prestatie contract moet bestaan uit een cluster van minimaal 10 tot maximaal 20 deelnemende MKB’ers. Daarmee wil het ministerie van EL&I samenwerking tussen MKB bedrijven op het gebied van innovatie bevorderen. Ook branche overstijgende projecten verdienen voorkeur. Bij dit laatste moet U denken aan verticale integratie, zoals toeleverancier, ontwikkelaar, producent en distributie. Maar ook aan bijvoorbeeld IT, Zorg, Service, Maakindustrie, etc.
 
Health Valley doelstelling 
Wij hebben ons ten doel gesteld om met één of meerdere collectieve zorgprojecten aanvragen in te dienen voor de komende IPC ronde. Health Valley ziet dit als één van de middelen bij uitstek om innovatieve ideeën uit de zorg of uit het MKB mogelijk te maken. Uiteraard, voorwaarde is dat de innovatie betrekking heeft op de zorg. Bij voorkeur de care, maar ook de cure is mogelijk. Wij doen dit in nauwe samenwerking met Oost NV en met ervaren penvoerders. Vooral dat laatste is van belang gebleken bij de toekenning van een aanvraag.
 
Aanmelden
Heeft U een idee voor een innovatie in de zorg, als zorginstelling, zorgverlener of als bedrijf neemt U dan contact met ons op. En qua bedrijf hoeft dat niet perse een bedrijf te zijn dat in de zorg actief is. Het kan textiel, voeding, techniek, ict of wat anders interessants voor de zorg zijn. De enige voorwaarde is dat de innovatie toepasbaar moet zijn in de care  of cure. Wij nemen dan contact met U op en gaan beoordelen of wij de innovatie in één van onze collectieve zorgprojecten kunnen opnemen.
 
Wacht niet te lang, want het jaar is voorbij voordat U er erg in heeft. En is Uw idee nog in een vroeg stadium, wij helpen U graag bij het verder uitwerken.

Aanmelden kan via: 
zorginnovatiemakelaar@eusamed.eu of telefonisch: 0611366339
 
René Luigies
Zorginnovatiemakelaar Health Valley

Meer informatie over Health Valley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!