home » nieuws » Industrie »

Innovatie in maakindustrie ondersteunt door Provincie Gelderland

  • Industrie
  • Bron: MKB Midden

De provincie Gelderland verbreed het economisch beleid, dat is gericht op het bevorderen van innovatie bij bedrijven, naar alle sectoren waar kansen liggen om de productiviteit te verbeteren. De maakindustrie in Gelderland kan nu ook gebruik maken van de innovatiefonsen van de Provincie.

Innovatie in maakindustrie ondersteunt door Provincie Gelderland

Met deze beleidsaanpassing wordt gehoor gegeven aan het advies Gelderland verdient het!, dat SER Gelderland in september heeft uitgebracht. In dit advies wordt benadrukt, dat de provincie zijn aandacht moet richten op alle bedrijfstakken en alle regio’s, die meer dan evenredig kunnen bijdragen aan de stijging van de arbeidsproductiviteit. Het provinciaal instrumentarium moet zo breed mogelijk worden ingezet.

Export
Juist de Gelderse bedrijven in de maakindustrie zijn in staat met expertise vanuit het binnen- en buitenland nieuwe producten te ontwikkelen en vooral ook te vermarkten in Nederland en ver daarbuiten. Dat is van belang, omdat de groei van de export er voor heeft gezorgd dat de economie de afgelopen jaren na de grote recessie weer ging groeien. Sectoren en bedrijven die bijdragen aan de export verdienen derhalve volgens het advies van SER Gelderland relatief extra steun vanuit het economisch beleid van de provincie. Ook nu het economisch weer minder gaat is het bevorderen van innovatie bij bedrijven een belangrijk middel om de economie aan te jagen.

Ook heeft de provincie besloten conform het advies van SER Gelderland het internationaal economisch beleid te gaan versterken. De kansen, die Europa biedt vanuit het EU-beleid, zullen worden ondersteund en ook zal worden gekeken naar de mogelijkheden die er liggen voor Gelderse bedrijven in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland. Gelderse bedrijven dragen meer dan evenredig bij aan de export vanuit Nederland naar Duitsland. Via het economisch beleid van de provincie kan die handelspositie worden
versterkt.

SER Gelderland is het provinciaal adviesorgaan, dat adviseert over sociaaleconomisch beleid. In SER Gelderland zijn vertegenwoordigd MKB Midden, VNO-NCW Midden,FNV, CNV, de Unie en de vier Kamers van Koophandel in Gelderland.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!