Innovatie in Nederlandse watersector

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Waterschap Veluwe

Dinsdag 8 mei aanstaande om 15.30 uur opent Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje 's werelds eerste rioolwaterzuivering met Nereda-technologie in Epe.

Innovatie in Nederlandse watersector

Staatssecretaris J.J. Atsma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zal spreken over het belang van deze innovatie voor de Nederlandse watersector. Voor het eerst in een eeuw rioolwaterzuivering wordt daar nu een andere bacterietechnologie voor gebruikt. Nereda is een technologie die ervoor zorgt dat het huishoudelijke afvalwater vergaand gezuiverd wordt op een vier keer kleiner oppervlak en met tot wel 30 procent minder energie dan bij een gangbare zuivering. Door de compactheid liggen ook de bouwkosten lager, wat de maatschappelijke kosten voor rioolwaterzuivering verlaagt. De techniek is een Nederlandse uitvinding en staat volop in de belangstelling van de internationale waterwereld.

Nereda

Met Nereda zuiveren micro-organismen het afvalwater zodat het ruimschoots voldoet aan de wettelijke eisen. Nieuw is dat de micro-organismen die zich concentreren in compacte korrels die snel bezinken en daardoor eenvoudig te scheiden zijn van het gezuiverde water. De korreltechnologie is een vinding van de TU Delft en is door een publiekprivaat samenwerkingsverband doorontwikkeld tot een internationaal toegepaste innovatie.

Nederlandse waterkracht

De ontdekking van het korrelslib en de gezamenlijke ontwikkeling tot de Nereda-technologie zijn een goed voorbeeld van Nederlandse waterkracht: universiteit, bedrijfsleven én overheid werken samen om duurzame Nederlandse technologie te ontwikkelen die gemeenschapskosten voor waterzuivering verlagen. In het Nationaal Nereda® Onderzoeks Programma (NNOP) is gewerkt aan de doorontwikkeling van Nereda door: TU Delft, advies- en ingenieursbureau DHV, STOWA en zes waterschappen, waaronder Waterschap Veluwe. De ontwikkeling van Nereda en de toepassing in Epe zijn mede gefinancierd door Agentschap NL vanuit de innovatieprogramma's Innowator en Kaderrichtlijn Water.

Meer informatie over Waterschap Vallei en Veluwe:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!