Innovatie in sport gesteund door provincie

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

De provincie ondersteunt Stichting Sports & Technology (S&T) met maximaal € 498.000. S&T wil de samenwerking tussen sportsector, bedrijfsleven, kennnisinstellingen en overheden in Brabant versterken.

Innovatie in sport gesteund door provincie

Tongelreep Eindhoven
De provincie heeft S&T hiervoor aangewezen als dienst van algemeen economisch belang. De ondersteuning van S&T past binnen de doelstellingen van het Sportplan Brabant 2016, dat inzet op vorming en versterking van netwerken binnen de sportsector en tussen sport en andere domeinen (zoals innovatie).

Innovatieregio
Gedeputeerde Brigite van Haaften: “Sportinnovatie draagt bij aan de Brabantse ambitie om tot de top van Europese kennis- en innovatieregio’s te behoren. Sportinnovaties komen ten goede aan in Brabant trainende topsporters én aan de breedtesport. Bovendien zetten innovatieve sportproducten Brabant (inter)nationaal op de kaart.”

Sportieve regio

Directeur Hans van Breukelen van de Stichting S&T is blij met de subsidie: “S&T wil door het makelen en schakelen in de driehoek sport-bedrijfsleven en kennisinstellingen Brabant op de kaart zetten als de regio voor innovatie in sport en technologie. Brabant is niet alleen een sportieve regio, maar juist ook een innovatieve sportregio met nieuwe bedrijvigheid, startups en geavanceerde onderzoeksfaciliteiten (fieldlabs). We zijn blij dat de provincie ons steunt.”

Meer in dossier sport

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!