Innovatie LED versterkt positie Eindhoven als lichtstad

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Syntens

Door samenwerking tussen TU en Syntens op het gebied van LED-technologie is de verwachting dat regio Eindhoven zich beter kan profileren als lichtstad en LED-stad.

Innovatie LED versterkt positie Eindhoven als lichtstad

Het TU/e Intelligent Lighting Institute (ILI) en Syntens Innovatiecentrum hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide partijen gaan zich inzetten voor meer innovatie met behulp van LED-technologie. Door elkaars activiteiten met elkaar te verbinden met een open innovatie aanpak, verwachten het ILI en Syntens dat er versnelling en synergie gaat optreden die zal bijdragen aan een sterk innovatie ecosysteem in de regio Eindhoven.

De LEDindustrie zal volgens McKinsey tot en met 2020 een jaarlijkse omzetgroei van 30% realiseren. Het ILI en Syntens delen de overtuiging dat deze stormachtige ontwikkelingen rond LED in de komende periode cruciaal zullen zijn bij het vestigen van een kennis- en marktpositie in de regio en - meer specifiek - in de lichtstad Eindhoven.

De gedachte is dat de van oudsher sterk vertegenwoordigde kennis en bedrijvigheid op verlichtingsgebied in de regio zich verder ontwikkelt tot een lichtcampus, zodat Eindhoven zich binnen Nederland en ook internationaal verder kan profileren als lichtstad en LED-stad. Syntens en ILI zullen gezamenlijk optrekken bij het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van LED- en verlichtingstechnologie in Nederland. Dit doen zij door verbinding te leggen tussen het innovatieve MKB (via Syntens) en de topsector High Tech Systemen en Materialen, TKI Lighting (via ILI).

LEDtalks

Er is een gezamenlijk werkprogramma opgesteld waarin kennis wordt ontwikkeld, gedeeld en toegepast. Een van de activiteiten is het organiseren van bijeenkomsten, met als doel ondernemers en onderzoekers onderling kennis te laten uitwisselen. Hiermee kan nieuw onderzoek en nieuwe business ontstaan.
Op 6 november vond op de TU/e het eerste LEDtalks event plaats. Ondernemers en onderzoekers hebben op deze dag de nieuwste bevindingen uit de wereld van de LED verlichting aan elkaar gepresenteerd. Meer informatie is te vinden op www.ledtalks.nl.

TopketenImpuls®

Deze activiteit vindt plaats in het kader van het project TopketenImpuls® van Syntens. Doel van dit project is om de ketenbekwaamheden van high tech MKB-bedrijven te versterken, nieuwe kennis toe te passen en bedrijven binnen de keten sneller en succesvoller te laten innoveren.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!