Innovatie stimuleren via subsidies en revolverende middelen

De provincie Gelderland stelt subsidies en revolverende middelen beschikbaar om innovatie te stimuleren en het vestigingsklimaat in Gelderland te verbeteren. Deze steun in de rug moet extra omzet en werkgelegenheid opleveren.

Innovatie stimuleren via subsidies en revolverende middelen

Gelderland is vooral sterk in de sectoren Food, Health en Maakindustrie. Daarnaast is de energie- en milieutechnologiesector nadrukkelijk aanwezig.

Binnen deze sectoren werken bedrijven en kennisinstellingen samen aan oplossingen voor vraagstukken die wereldwijd spelen. Een goed voorbeeld hiervan is Heinz, dat voor de vestiging van zijn nieuwe Europese Innovatie Centrum koos voor Nijmegen.

Netwerk

Reden voor Heinz om zich in Nijmegen te vestigen was onder meer het netwerk van kennisinstellingen in Gelderland, zoals de universiteiten van Wageningen en Nijmegen. Zij leiden studenten op die stages en afstudeerprojecten kunnen volgen bij Heinz. Ook participeert Heinz in innovatieve projecten, waaraan Gelderland financieel bijdraagt.

Klikbare PDF

Om het beleid rond de topsectoren onder de aandacht te brengen en te verduidelijken is het Gelderse programmaplan Topsectoren 2012-2016 in de klikbare PDF Uitdagend Gelderland gevat. In de PDF staan kort en overzichtelijk de belangrijkste punten waarop de komende jaren de focus ligt. Daarnaast bevat het document een aantal interviews met Gelderse topondernemers. De PDF (uitgevoerd in drie talen) is ook geschikt voor tablets.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!