Innovatie voor een veiliger Nederland

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Agentschap.NL

23 miljoen beschikbaar voor innovatieve voorstellen.

Innovatie voor een veiliger Nederland

Nederland zet de komend jaren sterk in op innovatie binnen de veiligheidssector om de weerbaarheid tegen criminaliteit, rampen en terrorisme te verbeteren. Om dit mede te bewerkstelligen is er de regeling Innovatie voor Maatschappelijke Veiligheid (IMV).

Deze regeling heeft als doel om nieuwe diensten of producten te ontwikkelen waarmee de ambulancesector, de brandweer, de politie of andere veiligheidsorganisaties de maatschappelijke veiligheid kunnen waarborgen. Ondernemers kunnen vanaf heden voorstellen indienen voor de IMV bij Agentschap NL. Voor deze regeling is in totaal 23 miljoen euro beschikbaar.

Ondernemers kunnen op drie thema’s innovatieve voorstellen indienen:
- opereren in netwerken (de juiste mensen beschikken op het juiste tijdstip over de juiste informatie);
- simulatie, training en opleiding (versterken kwaliteit personeel);
- fysieke bescherming (verbetering van de gezondheid en veiligheid van personeel).

Maatschappelijke veiligheid
Maatschappelijke veiligheid is het voorkomen van en weerstand bieden tegen criminaliteit, radicalisering, terrorisme, rampen/crises (zoals milieurampen, overstromingen, vliegrampen), maar ook het bijdragen aan brandveiligheid en persoonlijke veiligheid van veiligheidspersoneel.

Indienen van projectvoorstellen
Projectvoorstellen kunnen tot maandag 31 januari 2011 17.00 uur worden ingediend bij Agentschap NL. Meer informatie is te vinden op www.agentschapnl.nl/veiligheid.

De IMV wordt mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Veiligheid en Justitie.
 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!