'Innovatiebeleid moet krachtig doorgezet worden'

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

Nieuwe cijfers van het CBS laten zien dat private investeringen in R&D vorig jaar zijn toegenomen. Door Nederlandse bedrijven werd in 2014 ruim drie procent meer uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling dan het jaar daarvoor.

'Innovatiebeleid moet krachtig doorgezet worden'

Een positieve ontwikkeling, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Wel willen de ondernemingsorganisaties erop wijzen dat we er nog niet zijn. Om deze stijging door te zetten naar 2,5 procent van het bbp, is het belangrijk dat beleid – bijvoorbeeld het topsectorenbeleid en de fiscale instrumenten – omtrent innovatie gunstig blijft.

Investeringen

Een aantrekkelijke kennisinfrastructuur met daarbij een goede koppeling tussen bedrijfsleven en wetenschap verankert R&D-investeringen van bedrijven. Daar is het topsectorenbeleid een goed voorbeeld van en dat moet dan ook krachtig doorgezet worden, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Daarnaast zijn Nederlandse fiscale faciliteiten, zoals de WBSO, RDA en de Innovatiebox voor kleine én grote bedrijven van belang. Die zorgen ervoor dat het Nederlands bedrijfsleven door kan innoveren. Onderzoek en ontwikkeling zijn immers van cruciaal belang voor het innovatievermogen en daarmee de groei van ons land, benadrukken de ondernemingsorganisaties.

Concurrerend

Uit een studie van het Rathenau Instituut bleek onlangs dat Nederlandse bedrijven relatief veel van hun R&D-afdelingen in Nederland hebben. Ze investeren echter steeds meer aan onderzoek en ontwikkeling in het buitenland, terwijl buitenlandse investeringen in Nederland minder hard groeien. Daaruit blijkt dat gevestigde onderzoeks- en ontwikkelingscentra van bedrijven geen vanzelfsprekendheid zijn. Het vestigingsklimaat voor bedrijven moet dus continue aandacht krijgen. Daarmee moeten ook onze fiscale faciliteiten concurrerend blijven, aldus de ondernemersorganisaties.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!