'Innovatiebox belangrijke stimulans mkb'

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland is het niet eens met D66-Kamerlid Verhoeven dat de innovatiebox vooral een ‘extra belastingkorting voor grote bedrijven’ is.

'Innovatiebox belangrijke stimulans mkb'

De fiscale regeling is juist voor het innovatieve mkb van groot belang en vindt daar ook goed z’n weg: 63 procent van de aanvragen is afkomstig van bedrijven tot 50 werknemers. “Wat mij betreft is de regeling dus zeer effectief.”

 Van Straalen is verheugd over het gebruik van de innovatiebox als instrument voor bedrijven om hun innovatie inspanningen te vergroten. Het gebruik van deze fiscale regeling is verdubbeld van 2010 tot en met 2012, zo blijkt uit de brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën hierover naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Over deze drie (crisis)jaren is er sprake van een stijging van 910 tot 1841 bedrijven.

Lagere belasting op eigen innovaties

De innovatiebox maakt het voor bedrijven mogelijk om de belasting op winst die wordt gemaakt op eigen innovaties terug te brengen tot 5 procent. Kleinere bedrijven (tot 50 werknemers) waren van 2010 tot en met 2012 goed voor 63 procent van de aanvragen. Iets meer dan een kwart van de gebruikers over deze drie jaren behoort tot het grotere middenbedrijf (50-250 werknemers).

Belangrijke stimulans

“De innovatiebox is een belangrijke stimulans voor de innovatie-inspanningen van het mkb, net als de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en de Research en Development Aftrek”, aldus Van Straalen. “Investeren in innovaties is risicovol en het succes staat vooraf lang niet altijd vast. Maar juist ondernemers die innoveren zijn de drijvende kracht achter economische groei, doordat ze nieuwe, verbeterde producten, diensten en processen leveren.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!