Innovatiecontract voor topsector High Tech Systemen en Materialen

  • Technologie
  • Bron: FME-CWM

Technologiebedrijven kunnen vanaf vandaag meewerken aan het opstellen van het innovatiecontract van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Deze sector is benoemd door het ministerie van EL&I in het kader van het topsectoren beleid dat ten doel heeft om door middel van samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen de concurrentiekracht te versterken.

Innovatiecontract voor topsector High Tech Systemen en Materialen

De topsector HTSM geeft met de start van het innovatiecontract gehoor aan de reactie van het kabinet op de adviezen van alle topsectoren. Daarin is expliciet gevraagd om nog dit jaar te beginnen met het afsluiten van innovatiecontracten.

“De afgelopen periode hebben wij als topteam stevig doorgewerkt. Wij hebben meerdere teams samengesteld die ieder verantwoordelijk zijn voor een eigen roadmap binnen het innovatiecontract. In alle teams zijn ondernemers, onderzoekers en overheid vertegenwoordigd. Wat ik nog extra wil onderstrepen is het open proces. Zowel het MKB als het grootbedrijf kan zich aanmelden bij de teams. Op de website staat alle informatie. Mijn advies is wel om dat snel te doen, want het werktempo van de teams is hoog. Dat moet ook wel omdat zowel de ambities als de tijdsdruk groot zijn. Eind december lever ik namens het topteam HTSM de plannen bij minister Verhagen in”, aldus Amandus Lundqvist, het boegbeeld van de topsector HTSM.

Bestaande netwerken waarin grote bedrijven, het MKB en de kennisinstellingen zijn vertegenwoordigd, zorgen dat voortgebouwd kan worden op voor het bedrijfsleven herkenbare onderzoeksprogramma’s.

Innovatiecontracten
De innovatiecontracten hebben een perspectief van 5 jaar en worden jaarlijks geactualiseerd (rolling agenda's). Het contract bestrijkt de hele kennisketen: van fundamenteel onderzoek tot toegepast onderzoek en valorisatie. In het contract staat de concrete inhoudelijke en financiële inzet voor 2012 en 2013, en wordt het perspectief geschetst voor 2014-2016.

15 roadmaps
Het innovatiecontract voor de topsector HTSM zal 15 roadmaps omvatten, voortbouwend op de economische en maatschappelijke doelstellingen van het advies van het topteam HTSM. Twee daarvan zijn cross-sectorale roadmaps waarvan het topteam HTSM de trekker is: ICT en Nanotechnologie. De totale jaarlijkse investering in publiek-private samenwerking voor de topsector HTSM bedraagt meer dan een miljard euro.

Op de website www.top-sectoren.nl/hightech staat een uitgebreid plan van aanpak.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!