Innovatief MKB vaker op zoek naar externe financiering

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Kennissite MKB en Ondernemerschap

Innovatieve bedrijven in het Nederlandse MKB zoeken steeds vaker financiering buiten de bestaande kredietruimte dan niet-innovatieve MKB-bedrijven.

Innovatief MKB vaker op zoek naar externe financiering

18% van het innovatieve MKB zocht het afgelopen jaar financiering buiten de bestaande kredietruimte, tegenover 9% van het niet-innovatieve MKB. Bovendien zoeken innovatieve MKB-bedrijven grotere sommen aan financieringsgeld: de gemiddelde omvang van hun financieringsvraag is 33% groter dan die van niet-innovatieve bedrijven in het MKB. Dit blijkt uit de meest recente meting van de Monitor Determinanten Bedrijfsprestaties van Panteia, uitgevoerd in 2012.

Meer beroep op eigen vermogen

Voor het gehele MKB geldt dat vreemd vermogen de belangrijkste bron van financiering is. Innovatieve MKB-bedrijven maken wezenlijk vaker gebruik van eigen vermogen dan niet-innovatieve bedrijven. Om eigen vermogen aan te trekken doen zij ook vaker een beroep op minder traditionele financieringskanalen, zoals participatiemaatschappijen en business angels. Ook het privévermogen is voor hen een belangrijkere bron van financiering.

Vaak zijn er meer afwijzingen bij vreemd vermogen dan bij eigen vermogen. Dit heeft te maken met het risicoprofiel van innoverende bedrijven en hun investeringen, deze zijn omgeven door meer onzekerheid. Doorgaans liggen de verwachte opbrengsten van een investering lager en hebben de opbrengsten van innovaties spillover effecten. Ook kan de kennis waarin geïnvesteerd wordt het bedrijf verlaten wanneer medewerkers vertrekken. Mede hierdoor kloppen de innovatieve bedrijven voor vreemd vermogen het meest aan bij hun huisbank. Deze kan door de goede band de beste inschatting maken van het risico van de investering.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!