Innovatiefonds Overijssel van start

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft het Innovatiefonds Overijssel (IFO) gelanceerd. Met het fonds kan de provincie voor specifieke projecten geldleningen verstrekken tegen marktconforme rente.

Innovatiefonds Overijssel van start

De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe producten, diensten, processen of productmarktcombinaties uit de sectoren hightech systems & materials (HTSM), kunststoffen & chemie of gezondheidszorg / life sciences. Ook moet het fonds zogeheten crossovers stimuleren die tot stand komen tussen de hiervoor deze sectoren en de sectoren agrofood, vrijetijdseconomie, energie en bouw.

Groei- of doorgroeifase

Het innovatiefonds is bedoeld voor mkb-ondernemingen in de groei- of doorgroeifase en samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen en kennisinstellingen, waarbij ten minste één mkb-onderneming in de groei- of doorgroeifase betrokken is. Verstrekte leningen zijn bestemd voor het realiseren van een businesscase. In deze businesscase moet alle informatie omschreven worden die nodig is om een gemotiveerde beslissing te nemen over de uitvoering van het plan. Doel van dit plan is het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe producten, diensten, processen of productmarktcombinaties. Projecten moeten worden uitgevoerd in de provincie Overijssel en leiden tot behoud van of nieuwe werkgelegenheid in de provincie.

10 miljoen beschikbaar

De lening bedraagt maximaal het financieringstekort (minimaal 100.000 euro en maximaal 1,5 miljoen euro per onderneming of kennisinstelling). Voor 2013 geldt een subsidieplafond van 10 miljoen euro. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Overijssel en worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!