Innovatieregeling Overijssel Innoveert Verder!

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Provincie Overijssel

Vanaf medio februari 2010 voert de Provincie Overijssel de bedrijfsgerichte Innovatieregeling Overijssel Innoveert Verder! uit.

Innovatieregeling Overijssel Innoveert Verder!


Wij willen hiermee stimuleren dat goede ideeën en kennis met elkaar worden verbonden. De doelgroep van deze regeling bestaat uit MKB bedrijven in de (kennisintensieve maak-)industrie. Er is 7,7 miljoen euro aan subsidie beschikbaar in de periode 2010/2011.

Het bedrijfsleven verkeert in roerige tijden, ook in Overijssel. Het Overijssel bedrijfsleven staat voor de  uitdaging de gevolgen van een grote recessie te overwinnen. De Provincie stimuleert dat bedrijven in kansrijke technologieën en innovaties blijven investeren. Naast ons reeds bestaande innovatieinstrumentarium zet de provincie op basis van eerdere succesvolle regelingen deze nieuwe innovatieregeling in de markt. Dit versterkt de regionale economische structuur, bevordert de werkgelegenheid en is in lijn met "Overijssel Werkt!".

Overijssel Innoveert Verder! voorziet in een subsidie voor ondernemers die op korte termijn starten met een innovatieproject. De regeling voorziet in een snelle toekenningsprocedure en richt zich op 3 fases van het innovatieproces: Onderzoek, Ontwikkeling en de Implementatie hiervan.

Overijssel Innoveert Verder! subsidieert de externe kosten van het innovatieproject. De maximale subsidie bedraagt 50% met een maximum van 125.000,- euro. Ondernemers kunnen voor hun interne loonkosten ten aanzien van Onderzoek en Ontwikkeling bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor de WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk).

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!