Innovaties sneller door samenwerking

Samenwerking tussen de topsectoren Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen & Materialen kan zorgen voor een innovatie-versnelling en minder afhankelijkheid.

Innovaties sneller door samenwerking

Dat stelt ABN Amro in het rapport 'HighTech Agrosystems: Made in Holland in het kwadraat'.

In het topsectoren-beleid zijn miljoenen gereserveerd om wetenschappers, onderzoekers en ondernemers binnen die sectoren tot samenwerken te stimuleren. Maar samenwerking tussen de topsectoren is helaas nog geen uitgesproken onderdeel van dat beleid.

Om kwantitatief en kwalitatief te voorzien in de voedingsbehoefte van de groeiende wereldbevolking is een versnelling van het innovatievermogen van de agrotechnische industrie noodzakelijk. Het antwoord daarop is samenwerking tussen uiteenlopende wetenschappelijke en vakinhoudelijke disciplines. Veel agrotechnische oplossingen zouden vandaag niet bestaan zonder bijvoorbeeld de combinatie van mechanische en elektronische innovaties. Het besef dat je wetenschappers en onderzoekers van verschillende disciplines bijeen moet brengen voor 'doorbraak'-innovaties, heeft de laatste jaren gelukkig breed postgevat. Echter samenwerking tussen economische sectoren staat echter nog in de kinderschoenen.

Samenwerking 3 topsectoren


Voor duurzame verhoging van volume en kwaliteit van de voedselproductie is de samenwerking tussen drie topsectoren buitengewoon relevant: tussen Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen enerzijds en High Tech Systemen & Materialen anderzijds. Binnen HTSM is de knowhow aanwezig of liggen de innovaties zelfs al op de plank om de land- en tuinbouw en de agrotechnische industrie verder te helpen. Andersom biedt de agrotechnische industrie de HTSM-sector kennis en knowhow van de land- en tuinbouw – en daarmee de mogelijkheid om nieuwe, snelgroeiende afzetmarkten te betreden.

Aanbevelingen


Om ondernemers in topsectoren die elkaar niet vanzelf ontmoeten, bijeen te brengen, adviseert ABN Amro:

  • Samenwerkend innoveren: co-creëren vergt openheid, wie geeft krijgt. Een goede oriëntatie op open innovatie en het selecteren van strategische partners is daarbij cruciaal.
  • Beurzen, congressen en seminars van andere sectoren kunnen die oriëntatie en co-creatie stimuleren. Dit geldt ook voor cross-industriële brainstormsessies.
  • Ingenieurs en andere (nieuwe) medewerkers uit ‘die andere topsector’ kunnen voor nieuwe ideeën zorgen.In het beleid van de drie betrokken topsectoren moeten de mogelijkheden die cross-overs met andere sectoren bieden, veel meer centraal komen te staan (en niet verstopt worden in bijlages). Participeer als ondernemers in deze programma’s waarin wetenschap en bedrijfsleven samenkomen. Brancheorganisaties als de NEVAT en de Federatie Agrotechniek kunnen hierbij ondersteunen.
Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!