Innovatieve ondernemers ontvangen belastingkorting

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Rijksoverheid

Volgend jaar ontvangen innovatieve bedrijven die investeren in de ontwikkeling van vernieuwende proucten en diensten 10 procent belastingvoordeel.

Innovatieve ondernemers ontvangen belastingkorting

Dat schrijft staatssecretaris Weekers van Financiën mede namens minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een zogeheten nota van wijziging op het Belastingplan 2012.

"Deze maatregel komt in de plaats van subsidies en geeft het bedrijfsleven nog meer vrijheid voor het ontwikkelen van innovatieve producten," stelt staatssecretaris Weekers.

De belastingkorting is geregeld in de eerste nota van wijziging op het Belastingplan 2012. Deze zogenoemde Research & Development aftrek (RDA) is een extra aftrekpost op de winst van ondernemingen voor niet-loonkosten en investeringen die betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

"Dit trekt bedrijven over de streep om veel meer te investeren in de zoektocht naar nieuwe producten en diensten", zegt minister Verhagen ,,Op die manier versterken we groeivermogen van onze economie."

Het percentage van de extra aftrek voor 2012 wordt voorzien op veertig procent. Dit levert in de vennootschapsbelasting - bij een tarief van 25 procent - een netto voordeel op van tien procent. Ook ondernemers die inkomstenbelasting betalen krijgen belastingkorting. De hoogte hangt af van het belastingtarief dat de ondernemer betaalt. Doordat de komende jaren het budget voor de belastingkorting stijgt van 250 miljoen euro in 2012 naar 500 miljoen euro in 2014 kan de belastingkorting voor alle ondernemers nog toenemen.

Staatssecretaris Weekers: "De RDA was de missing link in onze fiscale regelingen. Naast de innovatiebox voor innovatiewinst en de afdrachtvermindering voor personeelskosten voor onderzoekers, geldt hiermee ook een faciliteit voor overige innovatiekosten."

Met deze maatregel geeft het kabinet vorm aan de nieuwe koers in het bedrijfslevenbeleid waarbij 9 topsectoren centraal staan. Naast minder belasting voor vernieuwende ondernemers, komt er veel meer durfkapitaal voor starters en snelle groeiers, onnodige regels worden afgeschaft en er komt een diplomatieke lobby voor onze bedrijven in het buitenland. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat niet meer wordt gestuurd met regels en subsidies, maar dat Nederlandse bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen, te investeren, te innoveren en te exporteren.  

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!