Innovation Officer regeling zorgt voor innovatieversnelling.

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Syntens

De Innovation Officer regeling, waarbij een MKB-bedrijf met subsidie een zogeheten Innovation Officer kan aannemen om innovaties in het bedrijf te stimuleren, werkt.

Ondernemers zetten door deze regeling inderdaad meer ideeën om in concrete resultaten en realiseren meer nieuwe producten en diensten.
Dat blijkt uit onderzoek dat Syntens heeft laten uitvoeren om meer zicht te krijgen op het effect van deze regeling.

MKB-bedrijven in Zuid-Nederland kunnen een beroep doen op de Innovation Officer regeling, indien zij een concreet innovatietraject willen uitvoeren, maar daarvoor niet de juiste mensen en vaardigheden in huis hebben.
Het gaat hierbij veelal om product- en technologiegerelateerde ondernemingen.
Deze regeling is in Limburg voor het eerst aangeboden in het project 'MKB Springplank' in 2007.
Hieraan namen destijds 40 MKB-bedrijven deel.
Sinds 2009 is er een nieuwe regeling van kracht, waarbij in Zuid-Nederland 35 bedrijven deelnemen.
Ondernemers kunnen hierbij tot 35% van de loonkosten van een Innovation Officer vergoed krijgen.

Syntens begeleidt de bedrijven en geeft voorlichting over de regeling, die wordt gefinancierd vanuit de bedrijfsgerichte regelingen binnen het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid).
Om het effect van de regeling te onderzoeken, heeft Syntens de TU Eindhoven eind vorig jaar de opdracht gegeven een enquête te houden onder de Limburgse Innovation Officers en de desbetreffende ondernemers.

Innovation Officer regeling is zijn geld waard
Uit het onderzoek blijkt dat de Innovation Officer regeling inderdaad zorgt voor een innovatieversnelling binnen het bedrijf.
De regeling is absoluut zijn geld waard, vindt bijna 80% van de ondervraagde ondernemers.
85% Van de ondernemers geeft aan dat het bedrijf door de aanwezigheid van de Innovation Officer hun ideeën heeft kunnen omzetten in concrete resultaten.
Daarnaast geeft 82% van de ondernemers aan dat ze door de Innovation Officer de juiste informatie, kennis en technologie hebben kunnen verkrijgen.
Ook geeft het overgrote deel (70%) aan dat men de organisatie en de processen goed heeft kunnen inrichten om daadwerkelijk te kunnen innoveren, dat men de vaardigheden van zichzelf en die van hun medewerkers heeft weten te vergroten en dat men ideeën heeft kunnen genereren.

Steeds meer knelpunten voor innovatie
Murk Peutz, regiodirecteur van Syntens Zuid-Nederland, is op zich niet verrast, maar wel tevreden over de onderzoeksresultaten: "Bedrijven ervaren steeds meer knelpunten bij het realiseren van hun innovaties.
Gebrek aan capaciteit/tijd en kennistekort zijn hiervoor de belangrijkste redenen, concludeerde ook de FME onlangs nog na gehouden onderzoek.
Het is dan ook logisch dat een regeling als deze, veel MKB-bedrijven in staat stelt om eerder, beter en sneller hun innovaties te kunnen realiseren."

Complimenten voor Innovation Officers
Syntens presenteerde de resultaten van het onderzoek afgelopen maandag aan de Innovation Officers en hun ondernemers tijdens een door de Provincie Limburg georganiseerde bijeenkomst, die plaatsvond bij MagnaMedics Diagnostics B.V. in Geleen.
Gedeputeerde Jos Hessels was aanwezig en complimenteerde de Innovation Officers met hun bewezen diensten.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!