Innoverende groeiende bedrijven gesteund door Europees geld

  • Innovatie & MVO
  • Bron: MKB

Innovatieve groeiende bedrijven die een sterke behoefte hebben aan extern kapitaal kunnen ondersteund worden het Fund-of Funf (FoF). Dit wordt mogelijk gemaakt door de Europese Investeringsbank EIB en het Europees Investeringsfonds EIF.

Innoverende groeiende bedrijven gesteund door Europees geld

EIB en EIF tekenden hiervoor een Memorandum of Understanding tijdens een bijeenkomst met de voorzitters en bestuursleden van MKB-Nederland en VNO-NCW. Ook minister Kamp van Economische Zaken was aanwezig.

Juist innovatieve groeiende bedrijven hebben een sterke behoefte aan extern kapitaal. Banken zijn echter terughoudend met het verstrekken van kredieten, om verschillende redenen. Het innovatiefonds MKB+ van EZ ondersteunt deze groep al met innovatiekredieten en de SEED-regeling voor starters. Met de investering van EIB en EIF is nu ook een start gemaakt met de derde poot, het FoF.

Het fonds kan via participatiemaatschappijen in Nederland (vandaar: fonds van fondsen) risicokapitaal verstrekken aan innovatieve groeiende (mkb-)ondernemingen. In totaal zal het fonds 300 miljoen euro gaan bedragen. Er wordt nu gestart met 150 miljoen euro. Conform de filosofie van het Innovatiefonds zal het FoF revolverend werken: terugbetaalde kredieten komen ten goede van nieuwe leningen.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben grote waardering voor de inzet van EIB en EIF om hun zichtbaarheid in Nederland te vergroten. Dankzij de co-financiering van EIB en EIF ontstaat een fonds van serieuze omvang dat ten goede moet komen aan innovatieve groeiende ondernemingen. Dit geld is vanaf 1 januari 2013 al beschikbaar.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!