‘Inspanningen banenafspraak werpen vruchten af’

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW verwelkomen de resultaten van de eerste tussenmeting van de banenafspraak. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte zaterdag de cijfers bekend.

‘Inspanningen banenafspraak werpen vruchten af’

Daaruit blijkt dat werkgevers in de marktsector tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2015 bijna 10.000 extra banen hebben gecreëerd voor arbeidsbeperkten. De inspanningen werpen aantoonbaar vruchten af.

In de banenafspraak is vastgelegd dat eind dit jaar werkgevers in de markt 6.000 extra banen voor de doelgroep moeten hebben gerealiseerd. Dat dit aantal nu al ruim is gerealiseerd is een zeer bemoedigende eerste stap op weg naar de 100.000 banen in 2025. Ondernemers blijken enthousiast en bereid mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven. Het commitment van het bedrijfsleven aan dit project is groot. Speciaal voor het ‘Opnaarde100.000-banenproject’ is daarom in oktober 2014 Aart van der Gaag benoemd tot aanjager. De ambitie is hoog en raakt alle werkgevers.

Verdere professionalisering

MKB-Nederland en VNO-NCW roepen het kabinet op door te gaan met het professionaliseren en verbeteren van de bestanden van mensen met een arbeidshandicap. Daarmee kan de inzet van werkgevers aan resultaat en kracht winnen.

Uit de cijfers blijkt voorts dat ongeveer tweederde van alle extra banen tot stand is gekomen via zogenoemde inleenverbanden, in het bijzonder met mensen werkzaam in de sociale werkvoorziening die bij een regulier bedrijf zijn gedetacheerd. Dat toont het belang aan van deze sector voor het succes van de banenafspraak.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!