Inspraakmogelijkheid voor MKB-beleid EU

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: TNO

Doet de Europese Unie (EU) genoeg voor het Nederlandse MKB? Is het EU-beleid effectief en waar zijn nog verbeteringen mogelijk? De Europese Commissie (EC) wil daarover de mening horen van u als MKB’er.

Inspraakmogelijkheid voor MKB-beleid EU

Reageren is de moeite waard, ook al omdat het EU-beleid invloed heeft op het beleid van de Nederlandse overheid.

De grote lijnen van het Europese stimuleringsbeleid liggen vast in de Small Business Act (SBA), die is gericht op het ondersteunen van het MKB als motor van economische groei en het schappen van banen. Binnen de SBA is een reeks maatregelen genomen, onder andere op het gebied van het bevorderen van ondernemerschap en het verbeteren van de toegang van MKB-bedrijven tot financiering en innovatieve kennis. De SBA zet bovendien in op het verminderen van de administratieve lasten van ondernemingen en op het verbeteren van de vaardigheden van ondernemers en hun personeel. Innovatie staat hoog op de agenda.

Geef je mening

De EC is bezig met het bepalen van het MKB-beleid voor de periode 2015-2020. Als u als ondernemer daar ideeën of suggesties over hebt, dan wil de EU daar graag van profiteren. Ook de input van andere belanghebbenden zoals branche-organisaties, overheden en andere *EU-burgers is welkom. De consultaties zijn gestart in september en u kunt tot 15 december van dit jaar terecht op de site van de EU.

Nederlands MKB-beleid

Uw input beïnvloedt niet alleen het EU-beleid. U spreekt ook een woordje mee in Nederland. Veranderingen in de SBA hebben namelijk gevolgen voor het Nederlandse MKB-beleid. In ons land is al een reeks van maatregelen genomen die passen in de SBA. Een voorbeeld daarvan is het Topsectorenbeleid, dat kennisgebieden waarop Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uitblinken, verder wil versterken. Ook recente maatregelen die de toegang tot financiering voor ondernemingen vergemakkelijken zijn in lijn met de SBA.

Moeite met herstel

Onderdeel van de SBA is een jaarlijks overzicht van de sterke en zwakke punten van het MKB in de EU-lidstaten. Uit het overzicht voor 2013 blijkt, dat het Nederlandse MKB enige moeite had om het herstel dat zich in Europa aftekende, te volgen. Ook om die reden is het van belang dat u de kans aangrijpt om het EU-beleid te beïnvloeden.

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!