Inspraakplan voor heffingbetalers geschrapt

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: LTO Noord

Het Productschap Tuinbouw (PT) heeft een proef geschrapt waarbij heffingbetalers hun stem konden uitbrengen op voorliggende projectaanvragen.

Inspraakplan voor heffingbetalers geschrapt

Het blijkt te lastig om op internet een afgewogen stemming te organiseren. Het PT zoekt naar een ander inspraakinstrument.

Deze week zou de proef starten onder heffingbetalers voor bloemkwekerij. Kwekers en handelaren zouden een week voor de sectorcommissievergadering op internet over de voorliggende plannen en projecten een advies kunnen uitbrengen. Dragende organisaties zouden dat advies dan meenemen in de besluitvorming.

Aan de hand van deze bevindingen zou het inspraakinstrument verder doorgevoerd worden, ook voor groente- en fruittelers. Het PT voerde intern proeven uit met het instrument, maar de resultaten waren niet positief, stelt een PT-woordvoerder. "De methodiek blijkt te moeilijk. Het is veel werk voor mensen om de vragen in te vullen, zeker als je alle achtergronden wilt lezen voor een afgewogen oordeel over een projectaanvraag." Ook blijkt het veel werk voor PT-medewerkers om de informatie goed toegankelijk te maken op internet.

Het PT wil dat inspraak een afgewogen oordeel oplevert. Dat leek in deze plannen onvoldoende gegarandeerd. "Het is geen enquête met een ja, nee of ik weet het niet. Er zitten financiële consequenties aan die inspraak."

In de laatste bestuursvergadering is besloten verder te zoeken naar inspraakmogelijkheden. Daarbij is geen invoerdatum besproken. "We zoeken naar een andere methode, een ingangsdatum is daarbij niet genoemd", aldus de woordvoerder.

De extra inspraak moest vooral telers een stem geven die niet georganiseerd zijn bij bijvoorbeeld LTO. Nu zijn vooral de georganiseerde telers vertegenwoordigd in de besluitvorming van het PT. Ongeorganiseerde telers voelen zich daardoor niet gekend in de besluitvorming, bleek uit eerder draagvlakonderzoek van het PT.

Het PT heeft met het Tuinbouw Informatiepanel (TIP) al een adviserend panel. Het inspraakplan was daarvan een uitwerking.

 

Meer informatie over LTO Noord:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!