Intensieve samenwerking voor veilig ondernemen

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: MKB Midden

In de Achterhoek wordt op vele fronten hard samengewerkt aan veiligheid door politie, brandweer, MKB, HBD, gemeenten, KvK en lokale ondernemers.

Intensieve samenwerking voor veilig ondernemen

Bijvoorbeeld op en langs de spoorlijn Winterswijk – Arnhem, op middelbare scholen, in horecagebieden en tijdens evenementen. De samenwerkingsinitiatieven rondom industrieterreinen en winkelgebieden zijn voor u, als ondernemer, het meest zichtbaar en interessant. De politie en brandweer werken daarin samen met het MKB, het HBD, gemeenten, de kamer van koophandel en met lokale ondernemers.

Vanaf 2006 is dat een voortdurend proces van ontwikkeling geweest in de Achterhoek. Met MKB-Nederland als begeleider voor industrieterreinen en met het HBD als begeleider voor winkelgebieden zijn de eerste successen geboekt. Voorbeelden hiervan zijn de keurmerken KVO-B (bedrijfsterreinen) en KVO-W (winkelgebieden). Deze zogenoemde ‘KVO-processen’ staan voor duurzaam en veilig ondernemen. De duurzaamheid komt tot uitdrukking in de uitvoering van afspraken over ‘schoon, heel en veilig’. Er is een maatregelenmatrix waarin afspraken zijn vastgelegd.

Op dinsdag 2 november jl. is in Winterswijk de intentieverklaring ondertekend voor de start van het KVO-B proces. Binnen alle acht gemeenten in de Achterhoek wordt nu aan de verschillende KVO-processen gewerkt. Dankzij diverse werkgroepen wordt op een flink aantal bedrijfsterreinen samengewerkt.

Veilige bedrijfsterreinen krijgen een certificaat. Er zijn in de Achterhoek al terreinen die voor de eerste of tweede keer zo’n certificaat ontvangen.

Naast alle werkgroepen is er in de Achterhoek een platform Duurzaam en Veilig ondernemen gestart. De leden van dit platform komen twee keer per jaar bijeen om de voortgang van de processen te bespreken.

De volgende kritische factoren hebben aan het succes van de processen bijgedragen:
• gebruik van het stappenplan
• het toepassen van de schouw (bij licht en donker) en daarmee verband houdend het laten zien van de verwonderpunten. Goede en minder goede voorbeelden.
• de betrokkenheid van de verschillende bestuurders
• deelname van de ondernemers aan de werkgroepen.
• de aanwezigheid in het netwerk van een aantal motivators
• het geven van extra voorlichting en informatie aan de ondernemers
• NIEUW het veiligheidshandboek dat al op een aantal industrieterrein is samengesteld
• NIEUW een actuele netwerkkaart
• NIEUW het platform Duurzaam en Veilig Ondernemen.

Al deze f(actoren) hebben geleid tot een zichtbaar schoner, en meetbaar veiligere Achterhoek. Daardoor is ook het ondernemersklimaat verbeterd wat ondanks de huidige moeilijke tijd een pluspunt is.

Bent u als lezer geïnteresseerd in de ‘in en outs’ van DVO in de Achterhoek, kunt u zich wenden tot Bertran Hallink telnr. 06-11351714 en via e-mail b.hallink@mkb.nl.

Meer informatie over MKB Midden - Apeldoorn:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!