International InsectCentre naar Brabant

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Noord-Brabant wordt de basis van een internationaal kennis- en innovatienetwerk dat de toepassing van insecten(larven) als eiwitrijke grondstof voor de voedingsindustrie (feed & food) en pharma moet bevorderen.

International InsectCentre naar Brabant

Meer dan vijftien bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidspartijen hebben woensdag in Den Bosch hun krachten gebundeld door de oprichting van een coöperatie onder de naam International InsectCentre (IIC).

De coöperatie krijgt vooral een faciliterende functie en zet zich in om versnelling op het gebied van gezamenlijke projectontwikkeling en doorbraken op het gebied van wet- en regelgeving te realiseren. Andere belangrijke speerpunten zijn communicatie & branding, het organiseren van financiering en het aanzetten tot onderzoek.

De initiatiefnemers en leden van het IIC komen uit alle delen van het land. Tot de groep van oprichters behoren o.a. Venik (brancheorganisatie Nederlandse insectenkwekers), M. Ruig en Zonen (poeliersbedrijf - Oostzaan), Jagran (insectenkweek ontwikkeling - Hillegom), Stichting 0.0 (nieuwe verbindingen, innovatie en investering – Houten) en New Generation Nutrition (Helvoirt). De aangesloten kennisinstellingen zijn Wageningen UR en HAS (hogeschool - Den Bosch). De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) verleende ondersteuning bij het opstellen van het activiteiten- en businessplan. Voor de startfase is financiële ondersteuning aangevraagd bij de 5-Sterrenregio Noordoost Brabant en de Stuurgroep LIB (Landbouw Innovatie Brabant).

Nieuwe verwerkingsketen

Het IIC wil meebouwen aan een geheel nieuwe verwerkingsketen (productie-verwerking-afzet) voor insecten. Vooral het realiseren van schaalgrootte (van niche- naar bulkmarkt) is daarbij van belang. Volgens de initiators moet het mogelijk zijn om over zeven jaar met tachtig grote(re) kwekerijen in Nederland een omzet van 420 miljoen euro te realiseren.

FAO: waardevol alternatief voor dierlijke eiwitten

Insecten - en in het bijzonder de larven van insecten - zijn in potentie een efficiënte en krachtige eiwitbron voor de voedsel- en voedingsmiddelenindustrie. Ze vormen daardoor een waardevol alternatief voor dierlijke eiwitten, zo bepleit ook de FAO. In haar rapport Edible Insects: Future prospects to feed and food securities roept de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties op tot het opzetten van structuren die bredere en meer grootschalige toepassingen van deze voedselbron mogelijk maken.

Bert Pauli, gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur van de Provincie Noord-Brabant: “Het gebruik van insecten bij het oplossen van het mondiale voedselvraagstuk verdient alle aandacht. Het biedt bovendien grote kansen voor innovatief Brabant. Met de inzet van alle betrokken partijen moet het met het IIC lukken om Brabant op dit terrein een internationale koploperpositie te bezorgen.''

Biobased economy: sluiten kringlopen

Met het IIC wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Noord-Brabant, en in het bijzonder het noordoosten van de provincie, kent al veel kwekers en innovatieve verwerkers van edible insects (eet- en verwerkbare insecten). De activiteiten van de sector sluiten bovendien aan op het provinciale voornemen om de Brabantse economie meer bio gebaseerd te maken. Zo kunnen op organische reststromen (voormalige voedingsmiddelen, groente en fruit) insectenlarven worden gekweekt, waardoor kringlopen sluiten.

Black soldier fly, huisvlieg, meeltor

Wereldwijd zijn meer dan 1.900 insectensoorten eetbaar. Daarvan zijn 60 soorten te kweken in Nederland. In de praktijk zijn vooral de larven van de black soldier fly, de huisvlieg en de meeltor (meelworm) toepasbaar voor grootschalige restroomverwerking en eiwitproductie, en daardoor bruikbaar voor de feed- en foodindustrie en farmaceutische toepassingen.

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Meer informatie over HAS Hogeschool:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!