Interventiesubsidie vergroot kans kwetsbare jongeren op een baan

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: AgriFood Capital

Werkloze jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben soms extra hulp nodig om werk te vinden. Speciaal voor deze groep kwetsbare jongeren geldt de Interventiesubsidie die de benodigde begeleiding naar een baan of opleiding mogelijk maakt.

Interventiesubsidie vergroot kans kwetsbare jongeren op een baan

Vanaf 5 maart 2015 stelt het arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt! voor (minimaal) 40 jongeren in de regio Noordoost-Brabant financiële middelen voor deze interventies beschikbaar.

Onder de ruim 2.300 werkloze jongeren in de regio Noordoost-Brabant is een aantal jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vanwege een beperking of sociale problemen ondervinden deze kwetsbare jongeren extra moeilijkheden bij het vinden van een baan. Om deze groep beter te kunnen begeleiden naar (tijdelijk) werk, een opleiding of een stageplek, is er de Interventiesubsidie. Deze subsidie maakt versneld inschakelen van concrete hulp mogelijk zodat uiteindelijk de kans op de arbeidsmarkt en een goede toekomst wordt vergroot. Er geldt een vastgesteld budget: op is op.

Subsidiebedrag

De Interventiesubsidie voor een kwetsbare jongere bedraagt maximaal € 2.500, -. Er is budget voor (minimaal) 40 toekenningen.

Subsidievoorwaarden

Instellingen en overheden die kwetsbare jongeren begeleiden en ondersteunen, kunnen de Interventiesubsidie aanvragen. De voorwaarden zijn:

  • De jongere is 16 tot 27 jaar en woont in de regio Noordoost-Brabant.
  • De hulpvraag én het hulpaanbod zijn helder en gericht op werk of opleiding. De professional en de jongere zijn het hierover eens en weten waar ze terecht kunnen voor het hulpaanbod.

Aanvragen subsidie

De interventiesubsidie kan worden aangevraagd in de periode 5 maart t/m 31 december 2015 via een speciaal aanvraagformulier op www.agrifoodcapital.nl en op www.werktverband.com.

Noordoost Brabant Werkt!

De Interventiesubsidie is één van de instrumenten uit het arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt!. Met dit programma maken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden zich binnen AgriFood Capital samen sterk voor een evenwichtige arbeidsmarkt met goede toekomstperspectieven. Tot het programma horen o.a. de aanpak van de jeugdwerkloosheid, het gezamenlijk opzetten van beroepsgerichte opleidingen, het inrichten van een mobiliteitsportaal en het opzetten van een efficiënt HRM-netwerk.

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!