Investeren in opkomende markten moet makkelijker worden

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Agentschap NL

Nederlandse mkb-ondernemingen die kansen zien in China, India, Vietnam, Colombia of Zuid-Afrika, kunnen per 15 juli 2012 gebruik maken van Finance for International Business (FIB). Dit is een co-financieringsfaciliteit van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Investeren in opkomende markten moet makkelijker worden

Veel ondernemers die willen investeren in buitenlandse markten hebben moeite om financiering te krijgen. Banken en andere kapitaalverschaffers zijn vaak terughoudend om investeringen in opkomende markten zoals China en India te financieren. Dit geldt nog sterker voor Vietnam, Zuid-Afrika en Colombia, zogeheten transitielanden.

Kapitaalverschaffers beschouwen deze markten vaak als te risicovol. Lokale financiering lukt vaak ook niet omdat de lokale financiers te weinig inzicht hebben in de Nederlandse bedrijven. De FIB-regeling stimuleert met co-financiering Nederlandse mkb-bedrijven die (willen) investeren in opkomende markten.

Finance for International Business maakt financiering vinden makkelijker

Het ministerie van EL&I verstrekt 35% van het financieringsbedrag in de vorm van een lening. Voor deze lening worden geen zekerheden gevraagd. De overige 65% komt van externe professionele financiers. Het maximaal te lenen bedrag dat door de Staat wordt verstrekt is 875.000 euro. De onderneming moet deze lening inzetten voor investeringen of expansie van eigen activiteiten in China en India, Vietnam, Zuid-Afrika of Colombia.
Budget Finance for International Business

Voor de periode 2012 tot 2015 is het budget voor Finance for International Business 23 miljoen euro. Voor 2012 is 6 miljoen euro budget beschikbaar.

Investeren in opkomende markten ondersteunen

Staatssecretaris Bleker van EL&I wil de Nederlandse investeringen in opkomende landen doelmatig en efficiënt ondersteunen. Uitgangspunten daarbij zijn een hoge mate van revolverendheid, (dit betekent dat bedrijven de lening terugbetalen, waardoor de leningen  opnieuw ingezet kunnen worden door de Staat), lage uitvoeringskosten, en goede aansluiting op de markt.

Agentschap NL voert de regeling uit

Agentschap NL voert de regeling Finance for International Business uit in opdracht van het ministerie van EL&I. Bekijk de website van Finance for International Business voor meer informatie. FIB sluit aan bij andere financieringsmogelijkheden en regelingen voor internationaal ondernemen voor ondernemend Nederland. Bekijk de mogelijkheden

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!