Investering duurzame energie loont

  • Innovatie & MVO
  • Bron: FME-CWM

Ook in 2011 kunnen bedrijven, die investeren in energiebesparing, fiscale steun ontvangen van de overheid via de Energie-investeringsaftrek.

Investering duurzame energie loont

Het beschikbare budget is voor 2011 151 miljoen euro. Ten opzichte van de regeling van 2010 zijn er enkele wijzigingen. De vennootschapsbelasting wordt verlaagd naar 25 procent en het EIA-percentage wordt verlaagd naar 41,5 procent. Met de EIA krijgt een ondernemer gemiddeld zo’n 10 procent van het investeringsbedrag terug van de fiscus

De energielijst van de EIA is per 1 januari 2011 vernieuwd en in werking getreden. Er staat een aantal nieuwe technieken op de energielijst, zoals het faseovergangsmateriaal dat de warmte- en koudebehoefte van bedrijfsgebouwen vermindert omdat het warmte kan opnemen en afstaan. Daarnaast is een groot aantal technieken gewijzigd. Een voorbeeld hiervan is de verruiming van de omschrijving voor de biogasopwaardeerinstallatie, waardoor nu het opwaarderen van biogas naar vloeibaar biomethaan in aanmerking komt voor EIA. Vloeibaar biomethaan kan gebruikt worden als transportbrandstof. Ook is de omschrijving van de energiezuinige scheepsmotor uitgebreid. Het koppelen van meerdere energiezuinige scheepsmotoren op één schroefas, zodat bij afvaart of kanaalvaart één motor kan worden uitgeschakeld en daardoor nog meer energie wordt bespaard, komt nu ook in aanmerking.  


Mede dankzij steun vanuit de EIA is ook een aantal technieken inmiddels gangbaar geworden. Voor deze technieken stopt de EIA ondersteuning. In de brochure Energie en Bedrijven is in hoofdstuk 3 een uitgebreide toelichting te vinden over de wijzigingen ten opzichte van 2010. 

Naast de specifieke middelen die genoemd staan op de energielijst, is het ook mogelijk om investeringen die een forse energiebesparing opleveren generiek te melden. Ondernemers kunnen hun energiebesparende investeringen melden bij het bureau IRWA te Breda. Agentschap NL beoordeelt de aanvragen. De EIA is een regeling van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Financiën.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!