Investering Europa in project 'Groene Loper' Oldenzaal

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Overijssel

Door middel van het project 'Groene Loper', wordt de verkeersafwikkeling in Oldenzaal flink verbeterd.

Investering Europa in project 'Groene Loper' Oldenzaal

Dat geldt zowel voor de bereikbaarheid vanuit het centrum als voor de wijk Zuid-Berghuizen die bestaat uit een bedrijventerrein en een woonwijk. Met subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling realiseert de gemeente een nieuw groen OV-knooppunt.

In het nieuwe, regionale Openbaar Vervoer-knooppunt zijn het NS-station, busstation, Kiss and Ride, P+R-parkeren en fietsparkeren opgenomen. Ook legt de gemeente een nieuwe ongelijkvloerse verbinding aan tussen de wijk Zuid-Berghuizen en de binnenstad van Oldenzaal. Hiermee wordt de samenhang tussen centrum en de wijk versterkt. Het verbeteren van de openbare ruimte, onder andere door het aanbrengen van meer groen, draagt hier ook aan bij.

Europese subsidie

De gemeente Oldenzaal ontvangt voor het project ‘Groene Loper - stationspark Oldenzaal Centraal' € 725.000,- subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Oldenzaal draagt zelf € 345.000,- bij.

‘GO, gebundelde innovatiekracht'.

Het Operationeel Programma Oost-Nederland EFRO 2007-2013 (GO Gebundelde Innovatiekracht) is een gezamenlijk Europees stimuleringsprogramma van de provincies Gelderland en Overijssel samen met de stedelijke netwerken Zwolle Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen om de positie van nationale innovatieve regio verder te versterken. Kijk voor meer informatie over het stimuleringsprogramma ‘GO Gebundelde Innovatiekracht' op www.go-oostnederland.eu

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!