Investering in Innovatiever Beroepsonderwijs Overijssel

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Provincie Overijssel

Minister Bussemaker heeft op 1 juni de projecten bekend gemaakt die gehonoreerd zijn uit het Regionaal Investeringsfonds MBO. Van de vier ingediende Overijsselse aanvragen zijn er drie gehonoreerd: PPS Zorg regio Zwolle, Bouwen aan de Toekomst en Techcovery FRIS.

Investering in Innovatiever Beroepsonderwijs Overijssel

Om aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven mogelijk te maken, heeft de provincie Overijssel deze initiatieven financieel ondersteund. In het Techniekpact 2020 hebben regio’s de intentie uitgesproken om cofinanciering te leveren voor het Regionaal Investeringsfonds MBO van het Ministerie OCW.

PPS Zorg

In de PPS Zorg Regio Zwolle concretiseren partners afspraken die zijn gemaakt in het Uitvoeringsprogramma Health Arbeidsmarkt regio Zwolle (Health Innovation Park). Het is gericht op de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt door te investeren in huidige en toekomstige medewerkers die in staat zijn zich in te leven in hun cliënten, samen te werken over de grenzen van hun professie en nieuwe technieken toe te passen in hun werk. Daartoe wordt een innovatief zorgtrainingscentrum met drie skill-labs opgezet.

Bouwen aan de Toekomst

Bouwen aan de Toekomst is een samenwerkingsverband van alle praktijkopleiders in de Bouw en Infrasector in de regio Twente, waaronder de BOVO Vroomshoop en SPG Infravak-Holten. Ook Stichting Pioneering maakt deel uit van het samenwerkingsverband. Primair doel van dit investeringsplan is het beter voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt. Dit vindt plaats door het herijken van de onderlinge interactie tussen onderwijs, innovatie en de bouwsector op basis van veranderende werkprocessen, technologische ontwikkelingen en herschikking van onderlinge relaties op de bouwplaats. Sociale innovatie van de bouw is de basis van dit plan.

Techcovery FRIS

Techcovery FRIS levert met haar activiteiten een directe bijdrage aan de opgaven Techniekpact 2020 en Techniekpact regio Zwolle (10% meer instroom in techniek vanuit vmbo naar mbo, doorlopende leerlijn vmbo, mbo,hbo en een praktijkleercentrum techniek) en wil met deze aanvraag het praktijkleren praktischer, realistischer en innovatiever maken, waarbij wordt aangesloten op de wensen vanuit het bedrijfsleven. Het praktijkleercentrum van Deltion, Techcovery, heeft de wens om een nieuwe generatie vakmensen en kenniswerkers met hightec kennis en kunde op te leiden die snel om kunnen gaan met innovaties en flexibel inspelen op veranderende omgevingen. De aanpak is om dit FRIS te doen, FRIS staat voor Flexibel, Reductie, Innovatie en Systeemdenken.

Zie voor meer informatie het persbericht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!