Investeringen Brabant mogelijk door fondsen uit Essent gelden

De Provinciale Staten gaan 4 fondsen voorbereiden om in Brabant te kunnen investeren. Het benodigde geld, afkomstig uit de verkoop van Essent, wordt hiervoor gereserveerd. Het gaat om een Innovatiefonds, een Energiefonds, een Breedbandfonds en een Groenfonds.

Investeringen Brabant mogelijk door fondsen uit Essent gelden

Het college gaat de fondsen verder voorbereiden en legt deze uitwerkingen aan de Staten voor. In deze voorbereiding zullen aspecten uitgewerkt worden als de definitieve doelen en omvang van de fondsen, de organisatiestructuur en de betrokkenheid van Provinciale Staten.

Uitgangspunt is dat gemeenten, marktpartijen en maatschappelijke organisaties participeren in de fondsen. Met uitzondering van het Groenfonds dient het geïnvesteerde kapitaal te worden terugverdiend. Met de oprichting van de fondsen kiest de provincie voor een investeringsimpuls, juist in deze economisch zware tijden waar andere partijen terughoudend zijn om te investeren.

Innovatie

Het innovatiefonds dient samen met particuliere investeerders financieringsmogelijkheden te bieden voor innovatieve MKB-bedrijven in sectoren als hightech, life science, biobased, agrofood, logistiek, maintenance en de creatieve sector. Ook draagt het fonds bij aan vernieuwing in de zorg, het landelijk gebied, slimme mobiliteit en zo mogelijk ook de vrijetijdseconomie. Voor het Innovatiefonds wordt € 125 miljoen gereserveerd.

Energie

Het Energiefonds moet financiering mogelijk maken voor energieprojecten die gericht zijn op het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. Voor het Energiefonds wordt € 60 miljoen gereserveerd. De verwachting is dat deze provinciale investering weer grote investeringen van andere partijen losmaakt.

Breedband

Brabant heeft als ambitie om alle Brabantse huishoudens, ondernemingen en instellingen toegang te verschaffen tot de kansen en mogelijkheden van de digitale wereld. Het Breedbandfonds biedt financiële mogelijkheden om de aanleg van breedband in het buitengebied en op bedrijventerreinen te versnellen en ervoor te zorgen dat iedereen in Brabant kan aansluiten op het breedbandnetwerk. Daarvoor wordt € 50 miljoen gereserveerd.

Groen Ontwikkelfonds

Het Groen Ontwikkelfonds heeft als doelstelling om samen met externe partners de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) af te maken en natuurverbindingen aan te leggen. Het fonds dient ervoor te zorgen dat initiatieven op dit gebied tot stand komen en dat publieke en private geldstromen worden gebundeld. Met het Groenfonds is € 240 miljoen gemoeid.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!