Investeringen in onderzoek en innovatie op Europees niveau nodig

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: VNO-NCW

Voor een duurzame economische groei in Europa is het nodig dag de Europese Unie de komende jaren minimaal 80 miljard euro investeert in Onderzoek en Innovatie.

Investeringen in onderzoek en innovatie op Europees niveau nodig

Dat schrijft een vertegenwoordiging van het Europese bedrijfsleven vandaag in een open brief aan de Europese regeringsleiders. Zij vergaderen volgende week donderdag en vrijdag over het meerjarig financieel kader 2014-2020.

Zorgen en aanbevelingen

Het opstellen van de Europese begroting is meer dan een boekhoudkundige exercitie. Dat schrijven de heren Thumann en Johansson. Zij vertegenwoordigen de Europese ondernemingskoepel BusinessEurope, waarbij VNO-NCW is aangesloten, en de Europese Ronde Tafel van Industriëlen (ERT). Volgens hen zal de begroting een afspiegeling zijn van de prioriteiten van de Europese Unie voor de komende jaren. Zij roepen de EU-leiders daarom met klem te investeren in het verdienvermogen van Europa.

Onderzoek en innovatie

Want als de EU-leiders besluiten tot vermindering van het budget, kan dat schadelijk zijn voor concurrentiegevoelige sectoren, zoals onderzoek en innovatie, aldus de beide voorzitters. De in 'Horizon 2020' voorgestelde 80 miljard euro is volgens hen een minimale en noodzakelijke bijdrage om politieke prioriteiten om te zetten in daadkracht.

Grensoverschrijdende infrastructuur

Verder is een goed functionerende grensoverschrijdende infrastructuur van essentieel belang voor Europa's concurrentievermogen, aldus de briefschrijvers. Volgens hen is er genoeg werk op het gebied van transport (alle denkbare takken), energie- en ICT-netwerken. Het benoemen van deze prioriteit is volgens BusinessEurope en ERT een sterk signaal voor het vertrouwen van particuliere beleggers. Hun inzet is van cruciaal belang om deze doelstellingen te halen.

Ondernemerschap

Ook vindt het Europese bedrijfsleven dat de EU-leiders ondernemerschap moeten blijven bevorderen in tijden van hoge werkloosheid en beperkte kredietverlening. Het huidige budget van 1,4 miljard euro zou zelfs vergroot moeten worden, aldus Thumann en Johansson.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!