Investeringen in woon-, werk- en leefomgeving doorgezet door Province

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

Ook in 2011 zet de provincie haar investeringsprogramma in een goede woon-, werk- en leefomgeving voort.

Investeringen in woon-, werk- en leefomgeving doorgezet door Province

Er vinden dan ook geen bezuinigingen plaats. Dat blijkt uit de door Gedeputeerde Staten vastgestelde begroting voor komend jaar. De provinciale begroting heeft in 2011 een omvang van ruim € 839 miljoen.

Het beleid is geconcentreerd rond zeven speerpunten, te weten:
Kwaliteit van de Leefomgeving (€ 97 miljoen)
Impuls voor Werk (€ 46 miljoen)
Mobiliteit (€ 104 miljoen)
Natuur en Duurzaamheid (€ 166 miljoen)
Water (€ 38 miljoen)
Sociale infrastructuur, Cultuur en Jeugd (€ 149 miljoen)
Daadkrachtig Bestuur (€ 24 miljoen)De complete begroting 2011 met alle ambities voor komend jaar is te bekijken op www.overijssel.nl/begroting. Het Coalitieakkoord 2007-2011 en de Perspectiefnota 2011 vormen de basis voor de begroting voor komend jaar.

Gedeputeerde Job Klaasen, portefeuillehouder financiën in Overijssel, is blij dat de provincie ook in 2011 nog flink kan investeren. "De economie kruipt nu weer langzaam uit een dal, maar kan nog wel een extra duwtje in de rug gebruiken. Door de verkoop van de Essentaandelen hebben we in 2010 en 2011 extra financiële ruimte om meer te investeren in projecten en de daadwerkelijke uitvoering daarvan naar voren te halen. Daar plukken mensen, die wonen, werken en recreëren in Overijssel de vruchten van."

Dit is tevens het laatste jaar waarin de provincie haar ambities uit het Coalitieakkoord 2007-2011 kan verwezenlijken. "De keuzes voor nieuw beleid en de consequenties van de Rijksbezuinigingen komen na de Statenverkiezingen op 2 maart 2011 aan de orde", aldus gedeputeerde Klaasen. De begroting 2011 wordt op woensdag 13 oktober 2010 besproken in de verschillende commissievergaderingen van Provinciale Staten. Op woensdag 3 november aanstaande nemen de volksvertegenwoordigers een definitief besluit over de begroting.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!