Irritatie om regels bij ondernemer aangepakt

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB

Waar het vorige kabinet er niet in slaagde een aantal hardnekkige irritaties uit de weg te ruimen, lijkt dit nu wel te lukken: welstandscommissie, rittenregistratie, gevelreclamevergunning, CBS-enquête, Bibob, KvK-bijdrage en de kosten van NEN-normen worden geschrapt of sterk vereenvoudigd, zo blijkt uit de gepubliceerde voortgangsrapportage programma regeldruk bedrijven.

Irritatie om regels bij ondernemer aangepakt

De rapportage onderstreept de ambitie van het kabinet om werk te maken van regeldruk. De belangrijkste harde doelstellingen waren al bekend: 25% verlaging van de administratieve lasten in 2015 en een nullijn voor de nalevingskosten. Die nullijn was al aangekondigd en betekent dat bedrijfsvreemde kosten door nieuwe regelgeving zo snel mogelijk worden gecompenseerd.

De nullijn geldt alleen voor nationale regelgeving, terwijl de EU nog een kostenstijging van mogelijk 1,2 miljard euro in het verschiet heeft voor het bedrijfsleven. Maar, stelt MKB-Nederland, voor de ondernemer maakt het niet uit waar de regel vandaag komt. Kostenstijgingen als gevolg van EU-regelgeving moeten daarom ook gewoon worden gecompenseerd. Dit bevordert dat zo scherp mogelijk onderhandeld wordt door Nederlandse ambtenaren in Brussel en dat ook Europa zijn regels kostenbewust opstelt en invoert.

Ook is het bedrijfsleven vol lof over voorgenomen grote vereenvoudigingen op gebied van bouwen, omgeving, natuur en loonadministratie en de aandacht die het kabinet heeft voor dienstverlening. Met het digitale ondernemingsdossier past de overheid zich aan het bedrijf aan in plaats van andersom. Ook wordt nieuwe regelgeving deze periode zwaarder getoetst op nut en noodzaak en proportionaliteit dan in het verleden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!