home » nieuws » Bouw »

Isolatiesubsidie voor woningen tot 350.000 euro

  • Bouw
  • Bron: Provincie Gelderland

Provinciale Staten stemmen in met het voorstel van Gedeputeerde Staten om 1,4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het isoleren van woningen.

Isolatiesubsidie voor woningen tot 350.000 euro

Met een subsidie worden eigenaren van woningen tot een maximale WOZ-waarde van 350.000 euro overgehaald hun huis te isoleren. Het geld komt uit het provinciale Klimaatprogramma.

De provincie denkt de meeste winst te halen met woningen van vóór 1980.  De subsidieregeling is naar verwachting kort na de zomer gereed. Aanvragen om van de regeling gebruik te kunnen maken moeten te zijner tijd bij de gemeenten worden ingediend. Met het isoleren verdienen de eigenaren van de woningen hun investeringen snel terug en wordt een bijdrage geleverd aan de klimaatdoelen van de provinice Gelderland.

Dubbel effect
Berekend is dat de kosten van het isoleren van een woning tussen 2000 en 6000 euro liggen. Huiseigenaren kunnen een subsidie krijgen van maximaal 500 euro (maximaal 1/3 van de kosten). Deze financiële impuls moet huiseigenaren over de streep trekken. De energiebesparing is aanzienlijk en de uitstoot van CO2 neemt door de maatregelen af. Bijkomend verwacht effect is dat lokale aannemers en installateurs hiermee extra werk zullen krijgen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!