Jonge ondernemers succesvoller dan oudere collega's

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Panteia/EIM

Oudere ondernemers in het MKB presteren qua investeringen en omzet slechter dan jongere ondernemers. Ook hanteren zij minder vaak een innovatieve concurrentiestrategie.

Jonge ondernemers succesvoller dan oudere collega's

Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM naar de relatie tussen de leeftijd van de ondernemer enerzijds en prestaties, concurrentiestrategieën en doelstellingen van bedrijven anderzijds.

Werkgelegenheid en winst blijven op peil

Uit het onderzoek onder ongeveer 1.600 MKB-bedrijven blijkt dat er voor wat betreft de bedrijfsprestaties een sterk negatief verband bestaat tussen de leeftijd van de ondernemer en de ontwikkeling van de omzet en de investeringen in het bedrijf. Voor andere prestatiemaatstaven, zoals de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de winst, is geen relatie met leeftijd gevonden.

Oudere ondernemer ook minder op innovatie gericht

De leeftijd van de ondernemer blijkt ook van invloed op de concurrentiestrategie. Het onderzoek toont namelijk aan dat er een negatieve relatie is tussen leeftijd en de mate waarin er een innovatieve strategie wordt gehanteerd. Voor andere concurrentiestrategieën is geen verband met leeftijd gevonden. Ook voor wat betreft de belangrijkste doelstelling van het bedrijf – namelijk continuïteit - zijn geen verschillen tussen oudere en jongere ondernemers gevonden. Het maken van winst komt zowel bij jonge als oude ondernemers veelal op de tweede plaats.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!