Jongeren onmisbaar voor bedrijfsleven

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB Oost

Overheid subsidieert stageplaatsen voor werkloze jongeren.

In Twente zijn op dit moment bijna 3.000 jongeren tussen 15 en 27 jaar werkloos. Dat is een slechte zaak. Jongeren hebben het gevoel nodig dat ze nuttig zijn en voor de samenleving is het een gemiste kans wanneer we de talenten van deze jongeren onbenut laten. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken geld voor het bedrijfsleven beschikbaar gesteld om deze jongeren aan een baan, leer/werkbaan of een stage te helpen. Jongeren kunnen met behoud van uitkering werkervaring opdoen in bedrijven. De bedrijven ontvangen een financiële vergoeding voor hun inzet.

In Twente voeren de Werkpleinen, waarin de gemeenten en het UWV samenwerken, deze maatregel van het ministerie van Sociale Zaken uit. Dit gebeurt via de jeugdloketten waar jongeren zich kunnen aanmelden. Het aanmelden bij een jongerenloket is geen vrijblijvende zaak. De overheid heeft met de wet WIJ (Wet Investering Jongeren) een forse stok achter de deur. Tot en met 18 jaar geldt de leerplicht en is het vooral een taak van de scholen en de leerplichtambtenaren om de jongeren van straat te halen en op school te houden. Jongeren van 18 tot 27 jaar krijgen alleen een uitkering als ze zich bij het Werkplein hebben aangemeld en meewerken aan een plaatsing als stagiair of voor een werkervaringsplaats. De werkcoaches hebben de taak om de jongeren bij bedrijven te plaatsen. Om kans op een leerwerkbaan of stageplaats bij een bedrijf te vergemakkelijken, is de subsidieregeling ingevoerd.

Investering
Manon Rohaan is als adjunct vestigingsmanager van het Werkplein Enschede verantwoordelijk voor het jongerenloket in Enschede. Evelien Verboom coördineert binnen Regio Twente de aanpak van de jeugdwerkloosheid voor de veertien Twentse gemeenten. Naast het coördineren van de jongerenloketten op de vier Werkpleinen is Verboom ook bezig om ondernemers en overheidsinstanties warm te maken voor deze aanpak van de jeugdwerkloosheid. Rohaan en Verboom zijn op zoek naar ondernemers die een of meerdere jongeren een leer/werkbaan of stageplaats willen aanbieden. Verboom: “Dat levert bedrijven voordelen op. Als de crisis voorbij is, is er opnieuw behoefte aan voldoende kwalificeerde medewerkers. Daarnaast zorgt vergrijzing de komende jaren voor een afname van arbeidsaanbod en anderzijds voor een grotere vraag naar arbeid in specifieke sectoren als de zorg. Nu jongeren in dienst nemen of een stage aanbieden is dus een investering in een gezonde toekomst van de onderneming. De werkgevers profiteren van de arbeidsproductiviteit van deze ‘nieuwe’ medewerkers. Op deze manier worden door werkgevers opgeleide vakkrachten behouden voor de arbeidsmarkt,” aldus Evelien Verboom.”

Begeleiding door coaches
De groep waar de Werkpleinen zich op richten is niet de gemakkelijkste. Maar als deze jongeren eenmaal aan het werk zijn, bloeit het overgrote deel op. Zoals de werkloze jongen van 22 jaar met een kind van 5 maanden, die door een moeilijke jeugd en de problemen die daarmee gepaard gaan niet aan de slag kon komen. Het jongerenloket hielp hem en hij vond een werkervaringsplaats bij de DCW. Verboom zag kansen voor de 22-jarige werkloze en interviewde hem tijdens de Business Meeting. Hij kreeg een applaus van de zaal en aanbiedingen voor een baan. Tubantia besteedde aandacht aan deze jongen en door zijn eigen inzet en bemiddeling van het Werkplein Enschede en Verboom heeft hij inmiddels zijn droombaan gekregen. “Dit is natuurlijk een ideaal voorbeeld, maar het is kenmerkend voor de problematiek waar deze jongeren in zitten: foute vrienden, hoge schulden en te vroeg verantwoordelijkheid. Iedere jongere verdient het om een kans te krijgen, met structuur in zijn leven een toekomst op te bouwen”, aldus Verboom
De Werkpleinen in Almelo, Enschede, Oldenzaal en Hengelo hebben een heel team deskundigen in huis om de jongeren te helpen. Elke jongere krijgt een persoonlijke coach, die hem of haar verder begeleidt. Rohaan: “Dat is ook de eerste persoon die de jongere ontmoet. Diegene die op dat moment dienst heeft, wordt de vaste begeleider. Het aanmelden kan op elk moment en zonder afspraak. In het vervolgtraject worden uiteraard wel afspraken gemaakt. Dan gaat de molen draaien en komen zo nodig mensen van de schuldhulpverlening in beeld. Zelfs de leerplichtambtenaar en de RMC-consulent (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters) hebben een onderkomen in het Werkplein.“ Voor de groep kwetsbare jongeren is er in het algemeen een uitgebreid voortraject waarin de sociale en financiële problemen onder de loep worden genomen. “De individuele aanpak geldt niet alleen voor de ‘probleemjongeren’, elk traject is maatwerk en eindigt niet als de jongere bij een bedrijf is geplaatst. De vaste begeleider blijft en is ook het aanspreekpunt voor de ondernemer.”

Ook voor MKB-ers en ZZP-ers
Voor leer/werkbanen of stageplaatsen kijken Rohaan en Verboom niet alleen naar bedrijven met personeel. Ook ZZP-ers kunnen gebruik maken van de subsdieregeling van Sociale Zaken. Gedacht kan worden aan een tegelzetter die graag een extra tijdelijke kracht kan gebruiken tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden, of een schuttingbouwer die het prettiger vindt om tijdelijk samen te werken, een tekstschrijfster die zwanger is en graag een half jaar een jongere ambitieuze kracht inzet, een beeldhouwer die tijdelijk extra hulp kan gebruiken. Zo zijn er een aantal kansen te bedenken. Extra personeel in de vorm van stagiairs of jongeren die werkervaring komen opdoen, kost tijd en inzet voor begeleiding. Ook moeten deze jongeren verzekerd zijn. Voor een groter bedrijf is dat niet ingewikkeld; meestal is een collectieve verzekering afgesloten. Voor eenmansbedrijven is extra administratie dé bottleneck. Een ZZP’er zit niet te wachten op meer papierwerk en de zorg voor een deugdelijke verzekering. Verboom regelt voor de stagiairs bij eenmansbedrijven een collectieve verzekering. ZZP’ers kunnen zo zonder zorgen en zonder administratieve rompslomp een werkloze jongere inzetten en hem of haar op die manier een kans bieden. Zij zullen deze man of vrouw waarschijnlijk niet in dienst nemen; ze hebben wel iemand gesubsidieerd klaargestoomd voor de
arbeidsmarkt en voor een reguliere baan bij een ander bedrijf.
Een MKB-er kan denken aan een jongere in zijn winkel om de hand- en spandiensten te verrichten, een bedrijf dat de eenvoudige administratie uit handen wil geven, er zijn vele mogelijkheden te bedenken.
Verboom en Rohaan richten zich niet uitsluitend op het particuliere bedrijfsleven. De gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo hebben samen 70 werkervaringsplaatsen beschikbaar gesteld en ook het Werkplein heeft inmiddels trainees in dienst. De zoektocht gaat echter verder. Met naar verwachting 3.500 ‘cliënten’ is een aantal van 70 maar een druppel op de gloeiende plaat. Verboom: “Het is belangrijk dat de gemeenten het goede voorbeeld geven.”


Geïnteresseerde ondernemers kunnen contact opnemen met de coördinatoren van de werkpleinen: Ellen Groenhuizen in Almelo (0546-768 509), Manon Rohaan in Enschede (053-7507 233) en
Petra Ruinemans in Hengelo (074-7508 180) of de projectleider jeugdwerkloosheid: Evelien Verboom: e.verboom@regiotwente.nl, 053 487 6743

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!